Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka historii (IV etap edukacyjny) (Specjalizacja Nauczycielska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SNDHIV Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka historii (IV etap edukacyjny) (Specjalizacja Nauczycielska)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Specjalność nauczycielska. Studia magisterskie. Dydaktyka historii, IV etap edukacyjny.

Pełny opis:

Zob. sylabus osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura, bazowa dla przedmiotu oraz literatura wymieniona w opisie zajęć, m.in.:

– M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007.

-– E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

- R. Stradling, Teaching 20th century European history, Council of Europe, 2001

– Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2004.

- „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” wybrane numery z lat 2011 – 2014.

- http://historiana.eu/themes/the-environment#

- „International Society for History Didactics. Yearbook Annales” - ostatnie 4 numery

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z 2009 r. Nr 4, poz. 17) www.reformaprogramowa.men.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wprowadzajace-zmiany

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- zna kilka podręczników przeznaczonych do nauczania historii na etapie post gimnazjalnym;

- analizuje treści nauczania pod kątem potrzeb dydaktycznych;

- zna zasady konstruowania lekcji historii;

- dokonuje wyboru materiałów potrzebnych do przeprowadzenia lekcji;

- zna zasady przygotowania testu na egzamin zewnętrzny;

- potrafi ułożyć i przeprowadzić prezentację na temat wynikający z podstawy programowej oraz na temat związany z regionem, dziejami własnej rodziny, ważnym wydarzeniem lub zagadnieniem historycznym.

- potrafi zaprezentować kolegom własną koncepcje lekcji na zadany temat.

Student rozumie uwarunkowania pozalekcyjnych form edukacji historycznej. Docenia znaczenie aktywności nauczyciela w środowisku społecznym. Student dostrzega walory historii rodzinnej i regionalnej. Widzi miejsce szkolnej historii w kształtowaniu świadomości historycznej Polaków.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- obecność w zajęciach, dopuszczalna jedna nieobecność;

- poprawne przygotowanie referatu, koncepcji lekcji lub prezentacji na wyznaczony temat;

- przygotowanie zadanej literatury;

- aktywny udział w zajęciach;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.