Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka WOS (IV etap edukacyjny) (Specjalizacja Nauczycielska- WOS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SNDWOS Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka WOS (IV etap edukacyjny) (Specjalizacja Nauczycielska- WOS)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Spec. naucz. – Dydaktyka wos IV etap edukacyjny.

Pełny opis:

Zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

- Aktualnie obowiązujące podręczniki szkolne wiedzy o społeczeństwie.

- Artykuły prasowe i informacje mediów dotyczące edukacji szkolnej, pojawiające się w czasie semestru.

- Najnowsze artykuły prasowe zwłaszcza z „Polityki”, uzupełniające wiedzę o społeczeństwie umieszczoną w podręcznikach szkolnych.

- Parlament – konstytucja – demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej. Toruńskie spotkania dydaktyczne VIII, Toruń 2011.

- Materiały dydaktyczne znajdujące się w zborach Zakładu Dydaktyki IH UW.

- „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” - ostatnie cztery roczniki.

http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=42

www.ceo.org.pl/pl/koss/online/lekcje-onlinie

- Materiały dydaktyczne ze strony internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej.

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z 2009 r. Nr 4, poz. 17) www.reformaprogramowa.men.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wprowadzajace-zmiany

Efekty uczenia się:

Zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- obecność w zajęciach, dopuszczalna jedna nieobecność;

- poprawne przygotowanie referatu, prezentacji lub szkolnego wykładu na wyznaczony temat;

- przygotowanie zadanej literatury;

- aktywny udział w zajęciach;

- sporządzenie recenzji zajęć hospitowanych w „terenie” - w zależności od potrzeb.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.