Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki międzynarodowe i współczesne systemy polityczne (Specjalizacja nauczycielska - WOS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M2SNSMG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Stosunki międzynarodowe i współczesne systemy polityczne (Specjalizacja nauczycielska - WOS)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, Historia/WOS (program od 2017)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią integralny element programu specjalizacji nauczycielskiej są więc adresowane do studentów, którzy chcą na studiach drugiego stopnia uzyskać kompetencje zawodowe, tj. kompetencje do nauczania przedmiotu WOS.

Celem zajęć jest przygotowanie merytoryczne studentów do samodzielnego planowania i prowadzenia lekcji z tego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych.

Przedmiot fakultatywny, realizowany na studiach stacjonarnych.

Pełny opis:

Zajęcia „Stosunki międzynarodowe i współczesne systemy polityczne” adresowane są do studentów, którzy wybrali na studiach drugiego stopnia specjalizację nauczycielską. Celem zajęć jest umożliwienie studentowi opanowania wiedzy składających się na warsztat nauczyciela WOS w szkole ponadpodstawowej. Podczas zajęć studenci nabywają wiedzę z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, ich podmiotów i charakterystyki oraz z zakresu współczesnych systemów politycznych. To pozwoli im realizować, pod względem merytorycznym, treści zapisane w podstawie programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej.

Literatura:

 Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 2008

 Bartlett Ch., Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990, Wrocław 1997

 Dobrzycki W., Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Warszawa 2000

 Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999

 Kukułka J., Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2001

 Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945 – 1999, Warszawa 1999

 Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, pod red. E. Haliżaka, R. Kuźniara, Warszawa 2000

 Sur Serge, Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2012

 Łoś-Nowak Teresa (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 2010

 Mingst Karen, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006

 Współczesne systemy polityczne, pod red. M. Żmigrodzkiego i B. Dziemidok-Olszewskiej, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

- wymienia i analizuje najczęściej stosowane metody rozwiązywania sporów między państwami;

- porównuje sytuację w państwach globalnego Południa i globalnej Północy i wyjaśnia na przykładach, na czym polega ich współzależność;

- analizuje przyczyny konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie;

- opisuje konflikty, którym towarzyszy terroryzm; przyczyny, motywy i sposoby działania terrorystów; strategie zwalczania terroryzmu;

- określa cele i metody działania ONZ oraz charakteryzuje kompetencje jej organów (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Rada Gospodarcza i Społeczna);

- charakteryzuje współczesne systemy polityczne na przykładzie wybranych państw

- opisuje funkcjonowanie i znaczenie instytucji demokratycznych systemów politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- obecność w zajęciach – Dopuszczalna jest dwukrotna nieobecność; pierwszej nieobecności nie trzeba zaliczać, w przypadku kolejnej zaliczyć trzeba również pierwszą. Zajęcia, na których student był nieobecny lub nieprzygotowany, trzeba zaliczyć indywidualnie na dyżurach,

- aktywny udział w zajęciach, udział w dyskusjach, wykazanie się umiejętnością argumentowania,

- zaliczenie wszystkich prac, które mogą zostać zadane w trakcie trwania semestru (np. prezentacji).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachowska
Prowadzący grup: Piotr Kroll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.