Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka średniowieczna i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania (XII-XV w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-GSRMYS-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Gospodarka średniowieczna i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania (XII-XV w.)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład będzie dotyczyć wybranych zagadnień historii gospodarczej z uwzględnieniem jej społecznego i kulturowego wymiaru. Omówione zostaną zarówno główne środowiska działalności ekonomicznej człowieka (wieś i miasto), podstawowe jej dziedziny, jak również dzieje wybranych organizacji, krajów i miast.

Pełny opis:

Wykład będzie dotyczyć wybranych zagadnień historii gospodarczej z uwzględnieniem jej społecznych i kulturowych uwarunkowań. Obejmie on okres dojrzałego i późnego średniowiecza, kiedy to nastąpił wielki rozwój gospodarczy a zaraz po nim wielki kryzys. Okres ów zostanie przedstawiony problemowo. Począwszy od wstępu na temat rozumienia Europy i głównych pojęć historii gospodarczej i przedstawieniu modelu człowieka średniowiecza i jego mentalności, przez nakreślenie głównych przemian wsi i miast oraz wybranych, ważnych dziedzin wytwórczości dojdziemy do zagadnień pieniądza i bankowości aż po wielki handel i jego psychologiczno–kulturowe uwarunkowania. Końcowe wykłady zostaną poświęcone konkretnym organizacjom (Hanza niemiecka) i krajom (gospodarka ziem polskich na tle gospodarki europejskiej).

Literatura:

Literatura podana w sylabusie zajęć, część B

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu studentka/student:

zna podstawowe pojęcia i uwarunkowania badań nad historią gospodarczą średniowiecza;

zna główne trendy rozwojowe i regresywne w historii wsi i miast Europy łacińskiej, jak również głównych dziedzin produkcji;

zna i rozumie tendencje w historii pieniądza i obrotu kapitałowego;

zna i rozumie specyfikę powiązań między poszczególnymi krajami i kontynentami w dziedzinie handlu ;

uświadamia sobie wpływ uwarunkowań kulturowych na działalność ekonomiczną ludzi średniowiecza;

zna i rozumie powiązania pomiędzy poszczególnymi dziedzinami działalności człowieka: gospodarką, prawem i ustrojem, polityką a kulturą;

potrafi śledzić postępy badań nad historią gospodarki średniowiecznej

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie wykładu należy spełnić dwa kryteria:

a. kryterium formalne – obecność na wykładach zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności bez konsekwencji. Ponadto istnieje możliwość jeszcze dwóch nieobecności, z których jednak każdą trzeba będzie zaliczyć na moim dyżurze. Należy to zrobić przed terminem zaliczenia testowego. W przypadku kolejnej, piątej nieobecności nastąpi automatyczne skreślenie danej osoby z listy uczestników wykładu. Spełnienie kryterium formalnego upoważnia do przystąpienia do testu końcowego.

b. kryterium merytoryczne – zdanie testu końcowego. W razie niezdania testu istnieje możliwość jednego zaliczenia poprawkowego w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Myśliwski
Prowadzący grup: Grzegorz Myśliwski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.