Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K5-TRANG/Z Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka angielskiego
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Doskonalenie kompetencji językowych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Translatoria, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uzyskanie poziomu w danym języku nowożytnym na poziomie B2 ESOKJ


Skrócony opis:

Translatorium ma na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego studenta do B2+ wg ESOKJ. Zajęcia koncentrują się na tłumaczeniu tekstów zawierających specjalistyczną terminologię historyczną. Kładą nacisk na specyfikę narracji historycznej w j. angielskim. Studenci analizują różnego typu teksty naukowe z zakresu historii oraz różne typy źródeł.

Pełny opis:

Translatorium ma na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego studenta do B2+ wg Europejskiego Translatorium ma na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego studenta do B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia koncentrują się na tłumaczeniu tekstów zawierających specjalistyczną terminologię historyczną. Kładą nacisk na specyfikę narracji historycznej w języku angielskim. Uświadamiają istnienie różnych strategii translacyjnych. Skłaniają do refleksji nad różnymi rejestrami językowymi i ramami retorycznymi osadzonymi w tradycji literackiej języka angielskiego. Studenci analizują różnego typu teksty naukowe z zakresu historii w danym j. nowożytnym, a także różne typy źródeł z różnych okresów rozwoju języka angielskiego.

Przedmiot do wyboru w ramach grupy zajęć: Doskonalenie kompetencji językowych.

Literatura:

Zależna od osoby prowadzącej grupę zajęciową w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć studenci znają:

- różne strategie tłumaczenia

- różne rejestry językowe i ramy retoryczne tekstów.

Studenci potrafią:

-samodzielnie tłumaczyć krótkie teksty

- stosować warsztat edytorski

- konstruktywnie oceniać pracę innych uczestników zajęć;

- dokonać analizy własnej pracy.

Studenci rozumieją:

- znaczenie języka jako narzędzia komunikacji (w tym naukowej),

- konieczność zastosowanie wiedzy o różnych strategiach tłumaczenia oraz rejestrach językowych w pracy tłumacza.

Metody i kryteria oceniania:

 Kontrola ciągła aktywności na zajęciach

 Odrabianie prac domowych

 Testy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.