Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Prawo archiwalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3SA-PA Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Prawo archiwalne
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", II st., mgr (program od 2019)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją.

Skrócony opis:

Treści kształcenia: prawodawstwo regulujące zasady działania archiwów historycznych, gromadzenie i udostępnianie, ograniczenie dostępu do zasobu, problemy publiczności i prywatności.

Pełny opis:

Należy podać pełny spis tematów zajęć.

Wykaz tematów:

1. Prawo regulujące działalność archiwów - Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 1983 ze zmianami, www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe

2. Instytut Pamięci Narodowej w systemie archiwów polskich - Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, 1998 ze zmianami, www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe

3. Archiwa audiowizualne - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006, www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe

4. Archiwa wyodrębnione - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe

5. Zasady zarządzania dokumentacją w instytucjach państwowych i samorządowych - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 października 2015 r. (opublikowane 29 października 2015 r.) w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe

6. Systemy zarządzania dokumentacją i archiwaliami w instytucjach administracji państwowej i samorządowej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych www.sejm.gov.pl ISAP archiwa państwowe

7. Prawo autorskie a archiwa – wybrane problemy - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych www.sejm.gov.pl

8. Prawne problemy ograniczenia dostępu do archiwaliów – wybrane akty prawne.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Biernat Czesław, Dostęp do informacji i dokumentacji instytucji publicznych w świetle powszechnych praw obywatelskich oraz postanowień ustawowych w niektórych krajach zachodnich, „Archeion” t. 99, 1998, s.37-53

Biernat Czesław, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, „Archeion” t.80, 1986, s.55 - 85

Carucci Paola, Udostępnianie materiałów archiwalnych dla celów badań naukowych we Włoszech, „Archeion” t.109, 2006, s.72 - 81

Grot Dariusz, Dostęp do archiwów, a inne prawa i wolności, „Archeion” t.109, 2006, s.10-39

Kotschy Waltraut, Rozliczenie z historią – refleksje na temat wpływu ochrony danych na prowadzenie i wykorzystanie archiwów, „Archeion” t.109, 2006, s.42-51

Libera Paweł, Kryzys francuskiej polityki udostępniania materiałów archiwalnych – u źródeł nowej ustawy archiwalnej we Francji, „Archeion” t.109, 2006, s.193 - 214

Nałęcz Daria, Ochrona danych osobowych – otwarte problemy, „Archeion” t.109, 2006, s.5-9

Narodowy zasób archiwalny i archiwa: komentarz, M.Konstantkiewicz i A.Niewegłowski, Warszawa 2016

Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Toruń 20-21 kwietnia 2007 R,Red. H.Robótka, Toruń 2007

Schaar Peter, Niemiecki system ochrony danych osobowych w zbiorach archiwalnych, „Archeion” t.109, 2006, s.52 - 63

Efekty uczenia się:

I. Wiedza.

Absolwent zna i rozumie:

1. Zna podstawowe zasady prawne regulujące działalność archiwów.

II. Umiejętności.

Absolwent potrafi:

1. Potrafi stosować standardy prawne w działalności archiwalnej.

III. Kompetencje społeczne.

Absolwent jest gotów do:

Wykazuje poszanowanie standardów prawnych w działalności archiwów

Metody i kryteria oceniania:

1. Odpowiednia frekwencja.

2. Znajomość treści wykładów.

3. Metodę sprawdzenia znajomości treści określa wykładowca.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Alicja Kulecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.