Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska i Litwa XV-XVI w. - państwo, społeczeństwo, kultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD17MJAN Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Polska i Litwa XV-XVI w. - państwo, społeczeństwo, kultura
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 7.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie II roku studiów – w przypadku stopnia licencjackiego, ukończenie studiów licencjackich – w przypadku stopnia magisterskiego.


Znajomość podstawowych zagadnień historycznych i społecznych polskiego i europejskiego średniowiecza oraz czasów wczesnonowożytnych.

Znajomość łaciny przynajmniej w zakresie podstawowym (zaliczony lektorat). Zalecane uczestnictwo w translatorium z łaciny średniowiecznej i wczesnonowożytnej


Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom społeczno-politycznym późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności (zwłaszcza XV-XVI w.), w tym szczególnie problematyce formowania i funkcjonowania głównych instytucji państwa oraz elitom władzy (król, rada, sejm, kancelaria królewska), kulturze elitarnej i popularnej – intelektualnej, dworskiej, politycznej, religijności, ceremoniałowi i innym formom obrzędowym oraz życiu codziennemu w Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim, z uwzględnieniem w obszarach wymienionych zagadnień obcych analogii, jak również interakcji z europejskimi centrami politycznymi i kulturowymi oraz państwami ościennymi.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom społeczno-politycznym późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności (zwłaszcza XV-XVI w.), w tym szczególnie problematyce formowania i funkcjonowania głównych instytucji państwa oraz elitom władzy (król, rada, sejm, kancelaria królewska), kulturze elitarnej i popularnej – intelektualnej, dworskiej, politycznej, religijności, ceremoniałowi i innym formom obrzędowym oraz życiu codziennemu w Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim, z uwzględnieniem w obszarach wymienionych zagadnień obcych analogii, jak również interakcji z europejskimi centrami politycznymi i kulturowymi oraz państwami ościennymi. W trakcie analizy źródeł, nie tylko pisanych, ale również należących do szeroko rozumianej kultury materialnej, wykorzystywane będą elementy metodologii i aparatu badawczego takich dyscyplin humanistycznych, jak m.in. literaturoznawstwo i historia sztuki. Celem analizy będzie możliwie wieloaspektowe zdefiniowanie istoty wytworów kultury duchowej i materialnej, zachowań indywidualnych i zbiorowych, zjawisk i procesów w ich współczesnym, europejskim kontekście.

Metody dydaktyczne:

Wspólne czytanie i komentowanie tekstów źródłowych (z szerokim uwzględnieniem zagadnień warsztatowych), dyskusja nad zadanymi lekturami i referatami uczestników, ćwiczenia źródłoznawcze – analityczne i opisowe, obejmujące poza źródłami pisanymi ikonografię i zabytki kultury materialnej.

Literatura:

Literatura podawana będzie sukcesywnie, stosownie do omawianych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Zasadniczy wpływ na ocenę udziału w seminarium mieć będzie, poza samą obecnością, aktywne i konstruktywne uczestnictwo w dyskusji nad tekstami źródłowymi i literaturą, a także referatami uczestników oraz postępy w przygotowaniu pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Janicki
Prowadzący grup: Marek Janicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Janicki
Prowadzący grup: Marek Janicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.