Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Afryka w erze kolonialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD18MPAW Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Afryka w erze kolonialnej
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagana umiejętność biegłego czytania w co najmniej jednym z następujących języków: angielski, francuski, niemiecki. Mile widziana znajomość innych języków.

Skrócony opis:

Na seminarium można pisać prace licencjackie i magisterskie poświęcone historii Afryki, a także zachodniej części basenu Oceanu Indyjskiego, w XIX i XX w.

Na przykładzie wybranych regionów Afryki będziemy zajmować się różnymi formami XIX i wczesno XX-wiecznej ekspansji europejskiej, a także wczesnymi dziejami kolonialnymi.

Pełny opis:

Na seminarium można pisać prace licencjackie i magisterskie poświęcone historii Afryki, a także zachodniej części basenu Oceanu Indyjskiego, w XIX i XX w.

Na przykładzie wybranych regionów Afryki będziemy zajmować się różnymi formami XIX i wczesno XX-wiecznej ekspansji europejskiej, a także wczesnymi dziejami kolonialnymi. Mimo że przed początkiem lat 80. XIX w. Europejczycy założyli w Azji i Afryce wiele kolonii, przez znaczną część XIX w. dominującą formą polityki była tam tzw. ekspansja pośrednia. Wykorzystując handel oraz dyplomację, a także posiłkując się w umiarkowanym stopniu argumentem siły (np. patrole morskie), mocarstwa dążyły do budowy „nieformalnych imperiów”, na które składały się sieci patronażu politycznego i ekonomicznego budowane wokół placówek dyplomatycznych i spółek kupieckich (czasem stacji misyjnych), sądy arbitrażowe do rozstrzygania sporów między poddanymi brytyjskimi i autochtonami, niekiedy wyspecjalizowane formacje militarne.

W regionie Oceanu Indyjskiego przewagę uzyskała Wielka Brytania. Doprowadziło to do wytworzenia tam tzw. Pax Britannica. Była to podstawa do budowy gęstej sieci handlu a później, jeszcze przed podbojem kolonialnym, nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej (regularna żegluga parowa, telegraf). Wymiana towarowa oraz intensywne migracje doprowadziły burzliwych zmian społecznych i kulturowych, a w konsekwencji również politycznych. Wszystkimi tymi zagadnieniami będziemy zajmować się na seminarium

Wykorzystamy różnorodne źródła – relacje podróżnicze, korespondencję dyplomatyczną i handlową, afrykańskie kroniki i poezję, ikonografię, a także literaturę przedmiotu.

Założenia wstępne

Wymagana umiejętność biegłego czytania w co najmniej jednym z następujących języków: angielski, francuski, niemiecki. Mile widziana znajomość innych języków.

Literatura:

Literatura (teksty w językach obcych dostępne będą w depozycie lub w internecie):

M. Tymowski, Państwa Afryki przedkolonialnej, Wrocław 1999; tenże: Historia Mali, Ossolineum 1979; M. Q. Sutton, E. N. Anderson, Introduction to cultural ecology, Oxford: Berg 2004; T. Lewellen, Antropologia polityczna. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwa UJ; R. Wilk, L. Cliggett, Ekonomie i kultury. Podstawy antropologii ekonomicznej, Kraków: Wydawnictwa UJ 2011; Ph. Curtin, S. Feierman, L. Thomson, J. Vansina, Historia Afryki, Gdańsk: Marabut 2003; J. Osterhammel, Colonailism. A theoretical overview, Princeton: Marcus Wiener 2002, R. Reid, War in pre-colonial Eastern Africa. The patterns and meanings of state-level conflict in the nineteenth century, Oxford: James Currey 2007; H. L. Wesseling, Divide and rule. The partition of Africa 1880-1914, Westport: Praeger 1996; E. Said, Kultura i imperializm, Kraków: WUJ 2009

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność oraz przygotowanie referatów.

Metody dydaktyczne

Dyskusja na temat referatów/fragmentów prac przygotowanych przez studentów, dyskusja nad książką, analiza tekstu źródłowego, mapy, ilustracji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.