Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki Społeczne zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SMZ1NS19-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Nauki Społeczne zajęcia ogólnouniwersyteckie (OGUN)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami kształtowania się i rozwoju narodów oraz ich przyszłości we współczesnym świecie. Program obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, o charakterze wprowadzającym z zakresu politologii, socjologii, antropologii, historii jak i te bardziej szczegółowe, dotyczące konkretnych przypadków.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zapoznanie studentów z siatką terminologiczno-pojęciową dotyczącą etniczności i narodu, ich genetyczno-kulturowymi cechami, nacjonalizmem jako ideą narodu i jego paradygmatami, procesem narodotwórczym, zagadnieniem mniejszości etnicznych i narodowych, konfliktami etnicznymi i etnopolitycznymi, problemami etniczności, narodów i imperializmu na przełomie XIX i XX w., kwestią etniczną w państwach byłego ZSRR i Jugosławii oraz rozważania nad perspektywami istnienia narodów i państw narodowych w warunkach wielokulturowości i globalizacji.

Literatura:

U. Altermatt, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1998

C. Calhoun, Nacjonalizm, Warszawa 2007

Th. H. Eriksen, Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, Kraków 2013

A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005

A.D. Smith, Nacjonalizm. Teoria, ideologia, polityka, Warszawa 2007

A.D. Smith, Smith, Etniczne korzenie narodów, Kraków 2009

A. Walicki, Naród. Nacjonalizm. Patriotyzm, Kraków 2009

A. Wierzbicki, Etniczność i narody w Europie i w Azji Centralnej. Perspektywa teoretyczna i egzemplifikacyjna, Warszawa 2014

A. Wierzbicki, „Rosja dla Rosjan”. Nacjonalizm rosyjski i etnopolityka, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Ze względu na treść przedmiotu, student zdobędzie wiedzę z zakresu antropologii, socjologii, historii i politologii. Dzięki temu będzie mógł przyswoić podstawowe pojęcia i wiedzę na temat narodów i stosunków narodowościowych (etnicznych), które są przedmiotem zainteresowania wymienionych dyscyplin.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja+aktywność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.