Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia techniki (blok: Historia gospodarcza) (blok: Świat nowożytny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15HGMK-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia techniki (blok: Historia gospodarcza) (blok: Świat nowożytny)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
BLOK: Świat nowożytny, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Żadne kompetencje wstępne nie są konieczne.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zarysowanie głównych linii rozwoju techniki i jej wpływu na gospodarkę i społeczeństwo od średniowiecza po wiek XX..

Pełny opis:

Posługując się różnymi przykładami z historii techniki pragnę rozważać takie kwestie jak przemiany źródeł energii, rewolucja w transporcie, ewolucja innowacyjności technicznej oraz związek między rozwojem techniki a powstaniem społeczeństwa masowej konsumpcji.

Zob. zakres tematów w sylabusie grupy w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

B. Orłowski, Technika, Wrocław 1999

M. Kopczyński, Ludzie i technika, Warszawa 2009

B. Orłowski, Powszechna historia techniki, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu/bloku/specjalizacji student:

– potrafi omówić węzłowe problemy dziejów techniki od średniowiecza po wiek XX.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus szczegółowy w danym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.