Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Od Rusi do początku Imperium (blok: Historia Rosji)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15HR-ORDI-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Od Rusi do początku Imperium (blok: Historia Rosji)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia Rosji", studia II stopnia, magisterskie (program od 2016)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład będzie poświęcony dziejomRusi Kijowskiej, księstw powstałych w ziemi rostowsko-suzdalskiej – Wielkiego Księstwa Włodzimierskiego, Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i in. oraz carstwa moskiewskiego do końca XVII w. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie węzłowych procesów politycznych,społecznych i kulturowych.

Szczegółowy opis wykładu znajdzie się w sylabusie umieszczonym przez prowadzących

Pełny opis:

Szczegółowy opis wykładu znajdzie się w sylabusie umieszczonym przez prowadzących

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazZajecia%28zaj_cyk_id:274843;gr_nr:1%29

Literatura:

Literatura zamieszczona zostanie w sylabusach.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Po zakończeniu zajęć student:

– ma wiedzę na temat kluczowych zagadnień, wydarzeń i postaci z obszaru historii politycznej, społecznej, gospodarczej i historii kultury ziem ruskich i państwa moskiewskiego;

– rozumie podstawy wyodrębnienia ram chronologicznych wykładu.

Umiejętności. Po zakończeniu zajęć student:

– potrafi wykorzystać mapę jako źródło informacji przy omawianiu dziejów Rusi i państwa moskiewskiego;

– dostrzega wpływ pozanaukowych (politycznych, światopoglądowych) na interpretację faktów i procesów historycznych.

Kompetencje społeczne. Po zakończeniu zajęć student:

– rozumie konieczność ciągłego rozszerzania swojej wiedzy;

– rozumie wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błachowska
Prowadzący grup: Hieronim Grala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.