Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narodziny cywilizacji – historia i kultura wczesnej Mezopotamii (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH15STE/1-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Narodziny cywilizacji – historia i kultura wczesnej Mezopotamii (K1)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest najwcześniejszym dziejom Mezopotamii, jednej z najstarszych w pełni rozwiniętych cywilizacji ludzkich, rozpatrywanym na szerokim tle porównawczym obszarów ówczesnego „Żyznego Półksiężyca”. Obejmować będzie tematy z zakresu historii politycznej, społecznej, ekonomicznej oraz wybrane zagadnienia z zakresu kultury i religii.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest najwcześniejszym dziejom Mezopotamii, jednej z najstarszych w pełni rozwiniętych cywilizacji ludzkich, rozpatrywanym na szerokim tle porównawczym obszarów ówczesnego „Żyznego Półksiężyca”. Obejmować będzie tematy z zakresu historii politycznej, społecznej, ekonomicznej oraz wybrane zagadnienia z zakresu kultury i religii takie jak:

- przynależność etniczna i językowa ludów tworzących kulturę obszarów Żyznego Półksiężyca;

- wynalezienie pisma

- główne źródła pisane do dziejów Mezopotamii

- rewolucja miejska

- ustrój najstarszych sumeryjskich miast-państw

- między religią, polityką, a tradycją

- imperium akadyjskie Sargona Wielkiego

- gospodarka Sumeru i Akadu w 2. połowie III tysiąclecia p.n.e.

Literatura:

Do zaliczenia przedmiotu wystarczy znajomość materiału przekazywanego podczas wykładu.

Literatura podstawowa wprowadzająca:

G. Roux, Mezopotamia, Warszawa 1998 (i wydania późniejsze)

H.W.F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1975

M. Van De Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu: ok. 3000 – 323 p.n.e., Kraków 2008

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student powinien znać wczesne dzieje Mezopotamii oraz rozumieć jej związki kulturowe z pozostałymi obszarami Żyznego Półksiężyca

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są wykładem – rozliczenie ich następuje poprzez sprawdzenie obecności oraz podsumowujące sprawdzianie nabytej wiedzy w formie krótkiego testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.