Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia społeczna XIX w.: Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799 r. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH16HS-MK-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna XIX w.: Dawny ustrój i rewolucje. Francuskie państwo i społeczeństwo od końca XVII do zamachu 18 brumaire’a 1799 r. (blok: Historia społeczna XIX i XX wiek)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia społeczna XIX i XX wieku", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład nie jest prostą historią Francji, niezbędna jest więc elementarna wiedza o dziejach tego kraju miedzy XVII a początkiem XIX w.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Osią wykładów jest zawarta w pracy Alexisa de Tocqueville „Dawny ustrój i rewolucja” opozycja między ancien regime’m a społeczeństwem post rewolucyjnym. Idąc tropem tej konfrontacji poszukamy elementów przyspieszających kryzys rewolucyjny obserwując strukturę władzy we Francji, kształt instytucji państwowych, rozwarstwienie społeczne oraz sytuację gospodarczą. W dalszej części wykładu obserwować będziemy jak zmieniło się państwo i społeczeństwo Francji pod wpływem rewolucji 1789 r..

Pełny opis:

Wykład poświęcony będzie dziejom społeczeństwa, instytucji państwowych oraz form życia publicznego we Francji od końca XVII wieku do 1799 r. Osią będzie tu zawarta w pracy Alexisa de Tocqueville „Dawny ustrój i rewolucja” opozycja między ancien regime’m a społeczeństwem post rewolucyjnym. Analizując kolejne rozdziały fundamentalnej pracy Tocquevilla będziemy zajmować się tymi elementami funkcjonowania państwa i jego wpływu na społeczeństwo, które doprowadziły do kumulacji napięć, a w konsekwencji do wybuchu rewolucji 1789 roku. Spróbujemy więc odpowiedzieć na pytanie jaki charakter miał system rządów we Francji od objęcia tronu przez Ludwika XIV. Czy monarchia absolutna była systemem z gruntu niewydolnym, jak zmieniła się wraz z kolejnymi władcami? Interesować nas będzie dlaczego rozluźnienie systemu feudalnego przyniosło więcej napięć niż jego konsekwentne trwanie w innych państwach europejskich. Czyli generalnie - czemu choć społeczeństwo francuskie było w XVIII w. najbardziej egalitarne w Europie, tam właśnie wybuchła rewolucja? Z drugiej strony będziemy analizować jak pod wpływem rewolucji zmieniało się społeczeństwo francuskie i otaczające je warunki: gospodarka, stosunek do religii, jak realizowało się uwolnione z okowów podziałów stanowych życie społeczne. Przyglądając się zmianom jakie przyniosła rewolucja spróbujemy określić jakiego człowieka chciała ukształtować i czy się jej to udało. Jaki i jak trwały wpływ rewolucja wywarła na Francuzach. We wszystkich wykładach będziemy powracać do fundamentalnego pytania Tocquevilla – „jakie było dzieło własne rewolucji”?

Literatura:

H. Arendt, O rewolucji, Kraków 1991

F. Bluche, Louis XIV, Paris 1986

J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983

J. Baszkiewicz, Francja nowożytna. Szkice z historii wieków XVII-XX, Poznań 2002

B. Baczko, Jak wyjść z Terroru, Termidor a rewolucja. Gdańsk 2005

P. Chaunu, Cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa 1989

F. Furet, Prawdziwy koniec Rewolucji francuskiej, Kraków 1994

J. Godechot, La Grande Nation; l’expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 á 1799, Paris 1983

P.Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715, Warszawa 1974

A. Jardin, Alexis de Toqueville (1805-1859), Kraków 2012

F. Mélonio, Alexis de Tocqueville, Paris 2006

M. Ozouf, Święto rewolucyjne 1789-1799, Warszawa 2008

R. Secher, Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea departament zemsty, Warszawa 2003

M. Senkowska-Gluck. Żyć po rewolucji. Przemiany mentalności i obyczaju w napoleońskiej Francji, Ossolineum 1994

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student powinien:

-rozwinąć wiedzę o dziejach monarchii francuskiej od końca XVII w. do kresu rewolucji w 1799 r.

-sprawnie rozpoznawać instytucje państwa i określać ich kompetencje

-umieć określić stan gospodarki francuskiej w pierwszej połowie XVIII w. i zmiany jakie zaszły w czasie rewolucji

-posiadać podstawową orientację w literaturze przedmiotu,

-powinien rozumieć podstawowe pojęcia rozwiązań prawnych rewolucji

-umieć określić cechy specyficzne francuskiego Oświecenia

-ocenić współzależność różnych elementów życia społecznego na stopień kryzysu świadomości w końcu XVIII w

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na większości wykładów (akceptuję najwyżej 5 nieobecności). Wykład kończy się testem złożonym z pytań zamkniętych związanych z prezentowanym materiałem. W teście słuchacz ma zaprezentować znajomość i zrozumienie przekazywanych na wykładzie informacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.