Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Czechosłowacji 1938-1992

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH16MAJ-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Czechosłowacji 1938-1992
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Uczęszczanie na wykład nie wymaga spełnienia żadnych warunków wstępnych. Zakłada się, że słuchacze dysponują podstawową wiedzą na temat historii XX wieku, pozwalającą zrozumieć szerszy kontekst wydarzeń omawianych w ramach wykładu.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest historii Czechosłowacji w latach 1938-1992 ze szczególnym uwzględnieniem różnych form państwowości w okresie II wojny światowej (Protektorat Czech i Moraw, Słowacja, czechosłowackie władze emigracyjne).

Pełny opis:

Zob. "Zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Nie jest wymagana.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student:

– zna podstawowe fakty z historii Czechosłowacji w omawianym okresie;

– rozumie specyfikę położenia Czech i Słowacji podczas II wojny światowej a także procesy i mechanizmy charakterystyczne dla rządów komunistycznych po wojnie;

– zna podstawowe interpretacje dotyczące omawianych wydarzeń.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszcza się co najwyżej dwie nieobecności w trakcie semestru.

Wykład zaliczany jest na podstawie testu końcowego, składającego się z 10-20 pytań zamkniętych. Do uzyskania zaliczenia niezbędne jest udzielenie min. 60% odpowiedzi poprawnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.