Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niedokończony projekt. Kwestia niemiecka w XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH16PSZL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Niedokończony projekt. Kwestia niemiecka w XIX w.
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Omawiane zajęcia będą poświęcone procesowi zjednoczenia Niemiec w długim XIX wieku, począwszy od oświeceniowych koncepcji narodu, poprzez wpływ Napoleona na odrodzenie narodowe wśród Niemców, ruch studenckiego po 1815, funkcjonowanie Związku Niemieckiego po 1815 r., narodziny Związku Celnego w 1834 r., narastającą rywalizację prusko-austriacką, Wiosnę Ludów 1848-49, wojny zjednoczeniowe lat 60. XIX w. po wyzwania wewnętrzne (zagrożeniom ze strony politycznego katolicyzmu, socjaldemokracji, żądania demokratyzacji, militaryzacja społeczeństwa) i międzynarodowe (polityka sojuszy Bismarcka, polityka światowa Wilhelma II, polityka kolonialna i morska) Niemiec po 1871.

Pełny opis:

Zob. rubryka "zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Witold Jakóbczyk, Niemcy 1815-1919. Między partykularyzmem a federalizmem, Warszawa 1984.

Jerzy Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań 1986.

Golo Mann, Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku, Olsztyn 2007.

Stanisław Salmonowicz, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Poznań 1987.

Maria Wawrykowa, Dzieje Niemiec. 1789-1871, Warszawa 1980.

Jan Wąsicki, Rzesza i państwa niemieckie 1789-1815, Poznań 1982.

Heinrich August Winkler, Długa droga na Zachód. Dzieje Niemiec 1906-1933, Wrocław 2007.

Efekty kształcenia:

Po zaliczeniu wykładu student:

– zna faktografię procesu zjednoczenia Niemiec, ustroje państw niemieckich w XIX w.

– wyjaśnia przyczyny, przebieg i konsekwencje zjednoczenia Niemiec

- przedstawia i wyjaśnia ewolucję różnych form ustrojowych w Niemczech

- analizuje polityczne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania procesu zjednoczenia Niemiec

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach, zaliczenie końcowego testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szlanta
Prowadzący grup: Piotr Szlanta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.