Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Israel - Polska, Żydzi - Polacy (Tak daleko - tak blisko), cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH17SHW/Z-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Israel - Polska, Żydzi - Polacy (Tak daleko - tak blisko), cz. I
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problemy z zakresu polsko – izraelskich stosunków dyplomatycznych od roku 1948 do chwili obecnej. Na wykładach będzie podjęty temat tożsamości żydowskiej, problem położenia ludności żydowskiej po II wojnie światowej. Będą analizowane różne typy emigracji polskich Żydów do Izraela i ich możliwości adaptacyjne w izraelskim społeczeństwie. Zostanie przeprowadzona charakterystyka organizacji i stowarzyszeń polskich Żydów w Izraelu oraz rola i znaczenie polskich Żydów w izraelskiej polityce i kulturze.

Pełny opis:

Zajęcia będą się odbywały w cyklu dwumiesięcznym po 4 godziny. Harmonogram spotkań zostanie podany w poźniejszym terminie.

Ogólne tematy: stosunki dyplomatyczne, polityka zagraniczna, wewnętrzna, religia i państwo, sprawy etniczne, kultura, tożsamości, polityka pamięci, wojna i pokój, systemy polityczne, konstytucja.

Literatura:

E. Kossewska, >>Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku<< - prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu, Warszawa 2015.

E. Kossewska, Adaptacja aliji gomułkowskiej w Izraelu (1955–1960), “Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 6, s. 97 – 118,

E. Kossewska, A Polish cactus on Israeli Soil: Immigrant adaptation, 1956–1959, “Gal - Ed” 2014, Vol. 24, pp 117–151.

O. Almog, Wielokulturowy Izrael. Współczesna polityka społeczna, Warszawa 2011.

T. Segev, Siódmy million, Warszawa 2012

A. Hertzberg, Żydzi. Istota i charakter narodu, Mada 2001

Stosunki polsko – izraelskie ( 1945 – 1967). Wybór dokumentów, Szymon Rudnicki i Marcos Silber, Warszawa 2009.

B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968, Warszawa 2007.

Brzemię Pamięci. Współczesne stosunki polsko – izraelskie, pod redakcją naukową E. Kossewskiej, Warszawa 2009.

A.Herz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2014.

E. Kossewska, Marc Chagall – Dawid Lazer. Listy, Warszawa 2018, ( ss. 138)

E. Kossewska, Hebrajski przekład Mitologii. Listy Jana Parandowskiego, Dawida Lazera i Dawida Ben Guriona, „ Pamiętnik Literacki“, 2018, z. 2, s. 183 – 207

S. Weiss, Czas ambasadora, Kraków 2003

S. Weiss, Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska, Sejny 2002

S. Weiss, Pamiętam…, rozmawia Kamilia Drecka, Kraków ( “Wydawnictwo Literackie”) 2018.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu przedmiotu:

- potrafi schrakteryzować różne typy tożsamości żydowskiej.

- zna partie, ośrodki, ruchy kulturowo – polityczne społeczności żydowskiej w Izraelu i diasporze żydowskiej.

- rozpoznaje główne problemy stosunków polsko – żydowskich i polsko – izraelskich.

- zna problemy wieloetniczego izraelskiego społeczeństwa.

- zna i potrafii posługiwać się aparatem pojęciowym dotyczącym polityki i kultury żydowskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna, przygotowanie i udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Shewach Weiss
Prowadzący grup: Elżbieta Kossewska, Shewach Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.