Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chrześcijaństwo antyczne (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH19HKCH-CHA-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Chrześcijaństwo antyczne (blok: Historia Kościołów chrześcijańskich) (K1)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia Kościołów chrześcijańskich", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wykład jest otwarty dla wszystkich studentów. Wskazana jest jednak podstawowa wiedza z zakresu historii starożytnejSkrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi chrześcijaństwa od jego powstania do końca Starożytności. Omawiane będą kwestie związane z organizacją Kościoła, religijnością, teologią oraz kontaktami między chrześcijaństwem a światem pogańskim. Szczególną uwagę będziemy starali się zwrócić na te zjawiska, których ustalona, podręcznikowa interpretacja wymaga głębokich korekt.

Pełny opis:

List tematów

1. Tło. Świat śródziemnomorski w pierwszych stuleciach n.e.

2. Jezus of Nazaretu

3. Początki Kościoła. Wyjście z Palestyny

4. Rozstanie. Żydzi i chrześcijanie.

5. Kształtowanie doktryny. Gnoza. Montanizm.

6. Prześladowania. Przyczyny, charakter, następstwa.

7. Sukces III wieku.

8. Przełom konstantyński. legalizacja chrześcijaństwa. Kościół i państwo.

8. Wielkie stolice świata chrześcijańskiego. Struktura patriarchalna. Rywalizacja na Wschodzie.

9. Wielkie konflikty teologiczne - arianizm i spory chrystologiczne.

10. Nowa religijność: kult świętych, wiara w cuda, pielgrzymki.

10. Początki monastycyzmu.

11. Rytuały wczesnego chrześcijaństwa

12. Wielkie stolice biskupie

12. Kościół na Zachodzie. Zasięg i specyfika chrześcijaństwa zachodniego.

13. Chrześcijaństwo a kultura klasyczna. Stosunek do literatury pogańskiej.

14. Sztuka wczesnochrześcijańska. Architektura. Malarstwo. Rzeźba. Stosunek do przedstawień.

15. Zakończenie. Test zaliczeniowy.

Powyższy plan może ulec drobnym zmianom, o którym uczestnicy wykładu będą poinformowani z wyprzedzeniem

Literatura:

H. Chadwick, Kościół w epoce wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 2004

J. Daniélou, H.I. Marrou, Historia Kościoła, t. 1, Warszawa 1986

Cambridge History of Christianity, t. 1-2, Cambridge 2006-2007

Histoire du Christianisme, red. Ch. Pietri et al., t. 1-2, Paris 1998-2000

M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1979 (lub późniejsze wydania)

E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994, 2006

Studia poświęcone poszczególnym zagadnieniom

J.N.D. Kelly, Początki doktrynu chrześcijańskiej, Warszawa 1988

K. Rudolph, Gnoza, Kraków 1995

P. Brown, Kult świętych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie zachodnim, Kraków 2007

E. Dodds, Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Kraków 2004

J. Daniélou, Wejście w historię zbawienia, Kraków 1996

V. Desprez, Początki monastycyzmu, Kraków 1999

E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu jego uczestnik powinien rozumieć proces formowania się religii chrześcijańskiej i struktury Kościoła, mieć świadomość trudności w odtwarzaniu tego i podobnych zjawisk związanych z charakterem bazy źródłowej oraz znać ważne spory i pytania dotyczące wczesnego chrześcijaństwa stawiane przez współczesną naukę i rozumie stanowisko uczestników dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na stopień, na podstawie dwóch kryteriów

1. Frekwencja (dopuszczalne 3 nieobecności) – nie wpływa na ocenę, ale jest konieczna do uzyskania zaliczenia

2. Sprawdzian w formie testu wyboru, który odbędzie się na ostatnim wykładzie – zaliczenie niezbędne do uzyskania stopnia pozytywnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.