Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Związek Sowiecki – polityka i społeczeństwo (1917-1991) (blok: Historia Rosji) (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH19HRTRUT-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Związek Sowiecki – polityka i społeczeństwo (1917-1991) (blok: Historia Rosji) (K1)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia Rosji", studia II stopnia, magisterskie (program od 2016)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę zakresu historii świata i Europy w XIX i XX w.Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu będą wybrane zagadnienia z dziejów Rosji bolszewickiej i Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, od rewolucji październikowej 1917 r. do rozpadu państwa sowieckiego w 1991 r. Obejmie on główne zagadnienia z zakresu historii politycznej z elementami historii społecznej.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą dzieje Rosji bolszewickiej, a następnie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, począwszy od 1917 r. do rozpadu ZSRS w 1991 r. Ze względu wielość zagadnień związanych z tym tematem, szczegółowo omówione zostaną tylko wybrane problemy, dotyczące przede wszystkim historii politycznej i społecznej Rosji i ZSRS w omawianym okresie.. Wykład obejmie, zatem analizę sytuacji Rosji u progu XX w., udział Rosji w I wojnie światowej oraz genezę i przebieg rewolucji 1917 roku w Rosji i wojny domowej (1917 – 1921). Osobne wykłady poświęcone zostaną: organizacji i funkcjonowaniu państwa bolszewickiego w latach 1918 – 1927, głównym aspektom rządów J. Stalina w ZSRS (1928 – 1939), udziałowi ZSRS w II wojnie światowej i jego konsekwencjom. Z okresu powojennego w dziejach Związku Sowieckiego przedmiotem analizy będą następnie: sytuacja wewnętrzna w ZSRS w latach 1945 – 1956, geneza i przebieg zimnej wojny, ewolucja systemu politycznego po śmierci Stalina, polityka ekip N. Chruszczowa i L. Breżniewa, zarówno w zakresie polityki wewnętrznej jak zagranicznej. Oddzielny wykład poświęcony zostanie ekonomicznym, politycznym i społecznym przyczynom upadku ZSRS od połowy lat 80-tych do 1991 roku,

Literatura:

Baberowski Jörg „Stalin. Terror absolutny”, Warszawa 2014;

Bosiacki Adam, Izdebski Hubert „Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność”, Kraków 2013;

Bryc Agnieszka „Rosja w XXI w. Gracz światowy czy koniec gry”, wyd. 2, Warszawa 2009;

Bryc Agnieszka „Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej”, Toruń 2007;

Conquest Robert „Stalin”, Warszawa 1996, 2000;

Conquest Robert „Wielki terror”, Warszawa 1997;

Dębski Sławomir „Między Belinem a Moskwą. Stosunki niemiecko – sowieckie 1939 – 1941”, Warszawa 2007;

Duraczyński Eugeniusz „Stalin: twórca i dyktator supermocarstwa”, Warszawa 2012;

Figes Orlando „Tragedia narodu: rewolucja rosyjska 1891 - 1924”, Warszawa 2009;

Van Herpen Marcel H., „Wojny Putina: Czeczenia, Gruzja, Ukraina 2014”, Warszawa 2014;

Heller Michaił, Niekricz Aleksandr, „Utopia u władzy: historia Związku Sowieckiego”, t. 1, 2, Poznań 2016;

Khlevniuk Oleg „Stalin. Nowa biografia”, Kraków 2016;

Kołakowski Leszek „Główne nurty marksizmu”, t. 2 – 3, Warszawa 2009 (lub wcześniejsze wydania);

LeVine Steve, „Labirynt Putina”, Warszawa 2010;

Lipatow Aleksandr „Rosja dzisiejsza. Między przeszłością a teraźniejszością”, Toruń 2007;

Marples David R. „Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu”, Wrocław 2006;

Mastny Vojtech „Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagrożenia”, Warszawa 2006;

Miedwiediew Roj „Chruszczow: biografia polityczna”, Warszawa 1990;

Mawdsley Evan „Wojna domowa w Rosji 1917 – 1920”, Warszawa 2010;

Mawdsley Evan „Wojna nazistowsko – sowiecka 1941 – 1945”, Kraków 2009;

Montefiore Sebag „Stalin: dwór czerwonego cara”, Warszawa 2004, 2009;

Musiał Bogdan „Na zachód po trupie Polski”, Warszawa 2009;

Nowak Andrzej „Putin: źródła imperialnej agresji”, Warszawa 2014;

Orowski Arkadij, „Rosja – wielkie zmyślenie: od wolności Gorbaczowa do wojny Putina”, Warszawa 2018;

Pichoja Rudolf „Historia władzy w Związku Radzieckim 1945 – 1991”, Warszawa 2011;

Pipes Richard „Rewolucja rosyjska”, Warszawa 2006;

Pipes Richard „Rosja bolszewików”, Warszawa 2005;

Pleshakov Konstantin, „The Crimean nexus: Putin’s war and the clash of civilisations”, New Haven – Lonodn 2017;

Politkovskaja Anna, „Rosja Putina”, Warszawa 2005;

Schlögel Karl „Terror i marzenie. Moskwa 1937”, Poznań 2012;

Sebestyen Victor, „Lenin: dyktator”, Warszawa 2018;

Service Robert, „Leinin. Biografia”, Warszawa 2000;

Smaga Józef „Rosja w 20 stuleciu”, Kraków 2001, 2002;

Stürmer Michael, „Putin i odrodzenie Rosji”, Worcław 2010;

Taubman William „Chruszczow. Człowiek i epoka”, Warszawa 2012;

Thom Francoise, „Beria: oprawca bez skazy”, Warszawa 2016;

Wieczorkiewicz Paweł P. „Łańcuch śmierci: czystka w Armii Czerwonej 1937 – 1939”, Warszawa 2001, II wyd. 2016;

Zieliński Eugeniusz „System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej”, Warszawa 2005;

Zubok Władisław M. „Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa”, Warszawa 1999;

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu wykładu student:

– zna i rozumie podstawowe problemy historii Rosji bolszewickiej i Związku Sowieckiego

– rozpoznaje podstawowe problemy badawcze i interpretacyjne dziejów Rosji bolszewickiej i ZSRS,

- zna i potrafi ocenić głównych polityków rosyjskich i sowieckich omawianego okresu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest udział w wykładzie (maximum 2 nieobecności) i zaliczenie pisemnego kolokwium końcowego, które dotyczyć będzie podstawowych problemów poruszonych w trakcie wykładu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.