Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia społeczna XX wieku. Między pamięcią i konsumpcją. Wybrane aspekty historii społecznej Polski 1939-1989 (blok: Historia społeczna XIX i XX wieku) (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH19JKOCH-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia społeczna XX wieku. Między pamięcią i konsumpcją. Wybrane aspekty historii społecznej Polski 1939-1989 (blok: Historia społeczna XIX i XX wieku) (K1)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia społeczna XIX i XX wieku", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):


Student powinien posiadać ogólną orientację w historii Polski i powszechnej XX w. (historia polityczna, gospodarcza, kultury, społeczna). Powinien znać podstawowe terminy i definicje (np. totalitaryzm, stalinizm, destalinizacja…).


Skrócony opis:

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane różne aspekty historii społecznej Polski w XX w. – od zjawisk modernizacyjnych w II Rzeczpospolitej, przez strategie przetrwania podczas II wojny oraz ziemian i prywaciarzy po wojnie, po obecną pamięć zbiorową o PRL.

Poszczególne tematy zostaną zaprezentowane na tle podobnych zjawisk w historii powszechnej.

Pełny opis:

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane różne aspekty historii społecznej Polski w XX w. – od zjawisk modernizacyjnych w II Rzeczpospolitej, roli dowodów osobistych jako źródła o przemianach społecznych, politycznych i gospodarczych przez tradycje ziemiańskie w PRL i działalność prywatnych przedsiębiorców, po społeczną, polityczną i gospodarczą rolę m.in. mięsa czy „twardych” walut i pamięć zbiorowa o PRL.

Poszczególne tematy zostaną zaprezentowane na tle podobnych zjawisk w historii powszechnej.

Zob. zakres tematów w cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. literaturę w cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Studenci powinni w wyniku wykładu zrozumieć/nabyć:

- wiedzę o najważniejszych faktach i osobach związanych z historia Polski po II wojnie światowej.

- podstawową wiedze o procesach historycznych, społecznych i kulturalnych związanych z pamięcią zbiorowa, polityka historyczną i kreowaniem mitów.

- specyficzną sytuację polskiej pamięci zbiorowej, , w porównaniu do innych krajów europejskich.

- zrozumienie podstawowych metod analizy i interpretacji procesów historycznych.

- zrozumienie różnorodnych powiązań między różnymi rodzajami aktywności społecznej: politycznymi, kulturalnymi, ekonomicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład będzie zakończony egzaminem w formie testu zawierającego od sześciu do dziesięciu pytań zamkniętych z zakresu prezentowanego podczas wykładu. Błędna odpowiedź na więcej niż połowę pytań uniemożliwia otrzymanie oceny pozytywnej i tym samym zaliczenie przedmiotu.

2. Do egzaminu nie będą dopuszczone osoby, które opuszczą (bez ważnego i udokumentowanego powodu) więcej niż trzy wykłady. Obecność na wykładzie uczestnik każdorazowo potwierdza podpisem.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.