Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagłada

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WHLJS-ZAG-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Zagłada
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Nie ma żadnych specjalnych wymagań wstępnych wyjąwszy zainteresowanie tematem.

Skrócony opis:

Wykład będzie przedstawieniem i analizą największej zaplanowanej zbrodni w historii Zachodu – masowego mordu na europejskich Żydach, któremu towarzyszyła zagłada milionów innych wrogów III Rzeszy: radzieckich jeńców wojennych, więźniów politycznych, Romów, osób niepełnosprawnych, homoseksualistów itp.

Pełny opis:

Wykład będzie analizą największej zaplanowanej zbrodni w historii Zachodu – masowego mordu na europejskich Żydach, któremu towarzyszyła zagłada milionów innych wrogów III Rzeszy: radzieckich jeńców wojennych, więźniów politycznych, Romów, osób niepełnosprawnych, homoseksualistów itp.

Specjalna uwaga zostanie poświęcona: „intelektualnej” genezie narodowego socjalizmu, roli Adolfa Hitlera, źródłom masowego poparcia Niemców dla NSDAP, organizacji państwa nazistowskiego, porównaniu antysemityzmu hitlerowskiego i polskiego, postawom Niemców i Polaków wobec prześladowań antysemickich, oporowi zbrojnemu Żydów w czasie II wojny światowej oraz innym (nieżydowskim) ofiarom reżimu nazistowskiego.

Wykład będzie skoncentrowany na dwóch obszarach Europy: Niemczech, gdzie narodził się projekt masowego ludobójstwa oraz Polsce i Związku Radzieckim gdzie miało miejsce gross zbrodni nazistowskich.

Kurs poświęcony Zagładzie nie przypomina innych przedmiotów w programie akademickim. Etyczne zagadnienia jakie wyłaniają się z poznawania Zagłady każą nam na nowo przemyśleć zachodnią Cywilizację, (której jesteśmy częścią), w kontekście mechanizmów wykluczenia, represji i zniszczenia różnych grup mniejszościowych.

Zob. "Zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Podstawowy cel kursu polega na rozwinięciu głównej kompetencji historyka czyli umieszczenia zdarzeń i idei (w tym przypadku związanych z Holokaustem) we właściwym kontekście dziejowym, jak też rozumienie ich przyczyn i konsekwencji.

Po ukończeniu kursu studenci powinni móc niezależnie i krytycznie rozpoznawać i analizować najważniejsze problemy składające się na proces Holokaustu.

Studenci zostaną nauczeni, w jaki sposób skrajne uprzedzenia rasistowskie i etniczne prowadzą do państwowej polityki zabijania. I jak tego typu idee są naturalizowane i racjonalizowane w polityce państwa.

Studenci będą rozumieć złożoną genezę i ewolucję nazistowskiego ludobójstwa: jego ideologiczne “uzasadnienie”, zasięg terytorialny, formy organizacji, metody zabijania, społeczne reakcje na dokonujące się zbrodnie, itp. Będą też w stanie sięgnąć po metodę porównawczą by analizować fenomen ludobójstwa, w szczególności będą w stanie porównać los różnych grup poddanych prześladowaniom ze strony reżimu nazistowskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.