Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ciało – historia gospodarcza (blok: Świat nowożytny) (K1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WHSNW-MKOP17-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ciało – historia gospodarcza (blok: Świat nowożytny) (K1)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK: Świat nowożytny, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest ewolucja ludzkiego ciała – jego wysokości i masy – w dziejach oraz jego zależność od poziomu rozwoju ekonomicznego.

Pełny opis:

Wykład otworzy refleksja nad różnymi podejściami do badania ciała i jego historii: perspektywą biologii ewolucyjnej i historii. W dalszej części mowa będzie o biologii populacji pradziejowych i średniowiecznych. Zatrzymamy się również nad znaczeniem głodu w dziejach ludzkości. Ostatnia część poświęcona zostanie wpływowi rewolucji przemysłowej nad fizyczność człowieka i zagrożeniom dla zdrowia wynikającym z nadmiaru.

Literatura:

Bielicki Tadeusz, Szklarska Alicja, Kozieł Sławomir, Welon Zygmunt, Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19-letnich mężczyzn, Wrocław 2003

Wolański Napoleon, Rozwój biologiczny czlowieka, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student:

– analizuje poprawnie wartości BMI i zróżnicowanie wysokości ciała populacji.

– rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia związane z rozwojem cywilizacji

– wyjaśnia związek pomiędzy rozwojem gospodarczym a fizycznością człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest złożenie 1 streszczenia artykułu z zakresu historii gospodarczej oraz pozytywna ocena z testu końcowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.