Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ITER ITALICUM. Podróż do Włoch jako wyzwanie kulturowe.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-IIPDW-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: ITER ITALICUM. Podróż do Włoch jako wyzwanie kulturowe.
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Tematem konwersatorium będzie Italia jako cel podróży i przedmiot zainteresowania kolejnych generacji obywateli Rzeczypospolitej – poczynając od XVI, a kończąc nawet na XX wieku.

Pełny opis:

Italia – jako cel podróży (omówione zostaną wybrane zagadnienia spośród podanych poniżej).

- Podróże po Europie – geneza zjawiska i jego konsekwencje. Źródła do dziejów podróży – a) wytworzone przez peregrynantów; b) pozostałe. Itineraria królewskie - itineraria poselskie. Nowożytne motywy wyruszania w drogę i szlaki podróży; czynnik integrujący; konfrontacja z innymi – lustro dla Europejczyków. Grand Tour. Przewodniki. Mobilność staropolska.

Literatura: Antoni Mączak, Henryk Barycz, Alojzy Sajkowski, Bronisław Biliński.

- Edukacja zagraniczna. System szkolnictwa – uniwersytety w tradycji europejskiej. „Podróże do szkół w cudzych krajach” – cele i formy edukacji staropolskiej (Instrukcya Jakuba Sobieskiego, Woiewody Ruskiego, dana synom iadącym do Paryża (1646); Andrzej Maksymilian Fredro, Peregrynacya dwuletnia kożdemu Polakowi potrzebna (lata 1660-te); Stanisław Herakliusz Lubomirski, Instrukcyja synom moim do cudzych krajów ode mnie wyprawionym ... (1699). Władysław Czapliński i Józef Długosz, Podróż młodego magnata do szkół; Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach, wyd. Krystyna Muszyńska.

- Nowożytna dyplomacja. Stałe ambasady – papiestwo i Wenecja; poselstwa obediencyjne. Dyplomacja Rzeczypospolitej - Jan Ocieski; poselstwo po Walezego; Stanisław Miński i jego Sposób odprawowania poselstwa; Jerzy Ossoliński; Krzysztof Opaliński; Michał Kazimierz Radziwiłł.

Literatura:

Literatura: Stanisław Nahlik, ks. Marian Banaszak.

- Podróże do Włoch – ich zmieniające się realia i konsekwencje (fragmenty: Jan Ocieski, Itinerarium podróży do Włoch z lat 1540-1541; Maciej Rywocki i wojewodzice Kryscy, 1584-1585, czyli Macieja Rywockiego księgi peregrynanckie; Jakub Sobieski, Peregrynacja po Europie (1607-1613). Droga do Baden (1638); Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej, 1624-1625; Teodor Billewicz, Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678).

- Przewodniki po Italii i ich oddziaływanie na treść diariuszy podróży (Ks. Andrzej Wargocki, O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje; Delicje ziemie włoskiey)

- Kolejne generacje (Johann Wolfgang von Goethe, Podróż włoska, 1816–1817; Ferdinand Gregorovius, Wędrówki po Włoszech, 1856–1877; Paweł Muratow, Obrazy Włoch (1911); Sienkiewicz a Italia; Karel Capek, Listy z podróży (lata 20-te XX w.); Podróże do Włoch w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Parandowskiego i Zbigniewa Herberta; Wojciech Karpiński, Pamięć Włoch; Predrag Matvejevic, Brewiarz śródziemnomorski, Inna Wenecja; Jarosław Mikołajewski, Rzymska komedia.

- Gabinety osobliwości, Kolekcje, zbiory, początki muzealnictwa (Krzysztof Pomian, Zbieracze i osobliwości; Andrzej Ryszkiewicz; Kolekcjonerzy i miłośnicy, Umberto Eco, Semiologia życia codziennego).

- Europejskie konfrontacje – cudzoziemcy o Polsce; mieszkańcy Rzeczypospolitej o Europie.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest osiągnięcie (lub doskonalenie) umiejętności krytycznej lektury tekstów źródłowych oraz interpretacji przekazów ikonograficznych. Duże znaczenie ma przy tym różnorodność owych źródeł – wymagających za każdym razem specyficznego podejścia oraz odmiennych narzędzi interpretacyjnych. Uczestnicy konwersatorium powinni ze spotkań wynieść podstawową wiedzę na temat Italii w okresie nowożytnym, ale przede wszystkim poznać zmieniające się polsko-litewskie realia społeczne i kulturowe – widziane przez pryzmat cywilizacyjnego wyzwania, jakim dla kolejnych generacji były podróże do Italii.

Zajęcia pogłębiają umiejętności badawcze

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – na podstawie obecności oraz aktywności podczas spotkań konwersatoryjnych. W przypadku braku owej aktywności (lub kwestionowania oceny prowadzącego) – kolokwium zaliczeniowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Tygielski
Prowadzący grup: Wojciech Tygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.