Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacina I Rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-JŁAC Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Łacina I Rok
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rok pierwszy dwuletniego lektoratu języka łacińskiego dla historyków sztuki na studiach stacjonarnych.

Uwaga (głównie dla Studentów MISH-u): zajęcia pierwszego roku nie są samodzielnym i całościowym lektoratem, wymagają kontynuacji na roku II.

Pełny opis:

Skondensowany, ale pełny kurs języka pomyślany jako przygotowanie do zawodu historyka sztuki i uzupełnienie podstawowej edukacji humanistycznej. Zajęcia służą poznaniu gramatyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym tłumaczenie tekstów oryginalnych, ćwiczeniu umiejętności przekładu i pracy ze słownikiem, opanowaniu elementarnego słownictwa łacińskiego oraz ważnych zwrotów, przysłów, skrótów łacińskich współcześnie używanych.

Literatura:

Obowiązkowa:

Materiały przygotowane przez wykładowcę oraz

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski (dowolne wydanie) lub

J. Korpanty, Słownik łacińsko-polski (dowolne wydanie), lub

J. Mańkowski, Praktyczny słownik łacińsko-polski, Warszawa 2008.

Dodatkowa:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (dowolne wydanie),

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński, podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (dowolne wydanie),

L. Winniczuk, Lingua Latina. Łacina bez pomocy Orbiliusza (dowolne wydanie),

B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych,

S. Butyr, Łacina dla poczatkujących,

J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków,

A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Student zna

- historię powstania i rozwoju języka łacińskiego (KW_16, KW_17/P6S_WK),

- gramatykę i leksykę języka łacińskiego z zakresu realizowanego materiału (KW_17/P6S_WK).

- podstawowe zwroty, skróty, cytaty łacińskie współcześnie używane (KW_16, KW_17/P6S_WK).

W zakresie umiejętności Student potrafi

- tworzyć i rozpoznawać formy gramatyczne z zakresu realizowanego materiału (KU_12/P6S_UK),

- samodzielnie analizować spotkane w tekstach formy (KU_12/P6S_UK),

- tłumaczyć ze słownikiem teksty preparowane i proste zdania oryginalne (KU_12/P6S_UK),

- samodzielnie pracować ze słownikiem (KU_12, P6S_UK),

-dostrzegać łacińskie zapożyczenia w językach nowożytnych (KU_12/P6S_UK),

- współdziałać i pracować w grupie (K_U13/P6S_UO)

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się irozwoju (K_U14/ P6S_UU).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności, sprawdzanie obecności na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze i 2 nieprzygotowania w semestrze), kartkówki i większe sprawdziany pisemne. Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu. Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów i nieprzekroczenie limitu nieobecności. W przypadku nauczania zdalnego możliwe są zaliczenia ustne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sutkowska
Prowadzący grup: Dorota Sutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz wyżej.

Pełny opis:

Patrz wyżej.

Dyżur na Google Meets we wtorki godz.13.

Kontakt mailowy stale.

https://meet.google.com/gcs-hsoa-cow

Literatura:

Patrz wyżej

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie. Narzędzia informatyczne Google: Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.