Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński II rok ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-JŁCW Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Język łaciński II rok ćwiczenia
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kontynuacja lektoratu łacińskiego dla historyków sztuki II roku studiów stacjonarnych, patrz sylabus "Łacina I rok".

Pełny opis:

Skondensowany, ale pełny kurs języka pomyślany jako przygotowanie do zawodu historyka sztuki i uzupełnienie podstawowej edukacji humanistycznej. Zajęcia służą poznaniu gramatyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym tłumaczenie tekstów oryginalnych, ćwiczeniu umiejętności przekładu i pracy ze słownikiem, opanowaniu elementarnego słownictwa łacińskiego oraz ważnych zwrotów, przysłów, skrótów łacińskich współcześnie używanych..

Literatura:

Obowiązkowa:

Materiały przygotowane przez wykładowcę oraz

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski (dowolne wydanie) lub

J. Korpanty, Słownik łacińsko-polski (dowolne wydanie), lub

J. Mańkowski, Praktyczny słownik łacińsko-polski, Warszawa 2008.

Dodatkowa:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (dowolne wydanie),

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński, podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (dowolne wydanie),

L. Winniczuk, Lingua Latina. Łacina bez pomocy Orbiliusza (dowolne wydanie),

B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych,

S. Butyr, Łacina dla poczatkujących,

J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków,

A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Student zna:

- fleksję i składnię łacińską z zakresu realizowanego materiału (K_W16, K_W17/P6S_WG),

- podstawowe słownictwo łacińskie, podstawowe stosowane obecnie łacińskie zwroty, skróty, przysłowia (K_W16, K_W17/P6S_WG)

W zakresie umiejętności Student potrafi:

- tłumaczyć ze słownikiem teksty oryginalne wszystkich epok o średnim stopniu trudności (K_U12/ P6S_UK),

- sprawnie posługiwać się słownikami (K_U12/P6S_UK),

- wykorzystać łacinę w swoim warsztacie historyka sztuki (K_U12/P6S_UK),

- dostrzegać łacińskie zapożyczenia w językach nowożytnych i ustalać ich etymologię (K_U12/P6S_UK),

- pracować w grupie, organizować pracę grupy (K_U13/ P6S_UO).

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_U14/P6S_UU).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności, sprawdzanie obecności na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze i 2 nieprzygotowania w semestrze), kartkówki i większe sprawdziany pisemne. Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu. Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów i nieprzekroczenie limitu nieobecności. W przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne możliwe są zaliczenia ustne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sutkowska
Prowadzący grup: Dorota Sutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Patrz wyżej.

Pełny opis:

Patrz wyżej.

Dyżur na Google Meets we wtorki godz.13.

Kontakt mailowy stale.

https://meet.google.com/gcs-hsoa-cow

Literatura:

Patrz wyżej.

Uwagi:

W cyklu 2020/2021 tryb prowadzenia zdalny. Narzędzia informatyczne Google: Google Meet dostosowane do wymagań ogólnouniwersyteckich i możliwości wykładowcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.