Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki średniowiecznej w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LNSRPWE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki średniowiecznej w Polsce
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest sztuce w Polsce od przyjęcia chrześcijaństwa do początku XVI wieku. Ukazuje specyfikę polskiego średniowiecza w powiązaniu ze sztuką europejską.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest sztuce sakralnej w Polsce od przyjęcia chrześcijaństwa aż do początków wieku XVI wieku. Obejmuje dzieje architektury, rzeźby, malarstwa oraz rzemiosła artystycznego, uwzględniając ich zróżnicowanie regionalne. Cechy formalne oraz treściowe omawianych dzieł przedstawiane są w powiązaniu z rozmaitymi aspektami kultury religijnej i duchowej tego czasu, jak też w kontekście wydarzeń społeczno-politycznych, które miały wpływ na ich powstanie. Uwzględnione są także kwestie związane z patronatem nad sztuką oraz osobami zleceniodawców i autorów poszczególnych dzieł. Wykład ma charakter przeglądowy, niemniej jednak wybrane, szczególnie istotne dla kultury polskiej zabytki zostaną poddane szczegółowej analizie, obejmującej zarówno ich aspekt formalny, jak i zasób przekazywanych treści.

Literatura:

-Świechowski Zygmunt, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.

- Świechowski Zygmunt, Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2004

- Skibiński Szczęsny, Zalewska-Lorkiewicz Katarzyna, Sztuka polska. Gotyk, Warszawa 2010

- Mroczko Teresa, Polska sztuka przedromańska i romańska, Warszawa 1988

- Kębłowski Jerzy, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983

- Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995 (Dzieje sztuki polskiej, T.2, cz. 1

- Malarstwo gotyckie w Polsce, red. A. S. Labuda i K. Secomska, Warszawa 2004 (Dzieje sztuki polskiej, T. 2, cz. 3)

- Mrozowski Przemysław, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994

- Domasłowski Jerzy, Karłowska-Kamzowa Alicja, Kornecki Marian, Małkiewiczówna Helena, Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce, Poznań 1984

- Gadomski Jerzy, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1460, Warszawa 1961

- Gadomski Jerzy, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460-1500, Warszawa 1988

- Gadomski Jerzy, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, Warszawa-Kraków 1995

- Samek Jan, Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu materiału przedstawionego na wykładach student powinien:

- rozpoznawać wybrane dzieła sztuki średniowiecznej w Polsce

- podać informacje o ich autorstwie, fundatorze, ewentualnie okolicznościach powstania

- umieścić dzieła w kontekście historyczno-kulturowym, odczytać przekaz treściowy w nich zawarty

- określić ich związki ze sztuką europejską

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z uwzględnieniem fotografii, łączący elementy analizy formalnej oraz treściowej wskazanych dzieł oraz testu otwartego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.