Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licenciackie dr W. Szymański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSLICWSZ
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licenciackie dr W. Szymański
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest przygotowanie do samodzielnego pisania prac naukowo-badawczych z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej

Pełny opis:

Celem proseminarium jest przygotowanie do samodzielnego pisania prac naukowo-badawczych z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej. W semestrze zimowym zajęcia oparte będą na analizie i interpretacji najważniejszych z punktu widzenia metodologicznego tekstów krytycznych, teoretycznych i historyczno-artystycznych oraz istotnych wydarzeń ze świata sztuki współczesnej (wystawy, biennale, dyskusje). Tematem zajęć będzie także prezentacja kluczowych zagadnień związanych z dyskursem sztuki nowoczesnej i współczesnej, służąca wyrobieniu umiejętności samodzielnego myślenia, analizowania, dostrzegania zależności, odczytywania znaczeń zawartych w sztuce XX i XXI w. Studenci i studentki zapoznani zostaną z regułami i modelami pisania prac naukowych z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz zasadami ich konstrukcji. W drugim semestrze uczestnicy i uczestniczki proseminarium będą prezentowali prace pisemne na wybrany przez siebie temat. Prezentacji prac towarzyszyć będzie szeroka dyskusja.

Literatura:

Podawana na bieżąco w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie kursu składają się obecność na zajęciach, aktywny w nich udział oraz praca pisemna na wybrany temat składana w semestrze letnim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szymański
Prowadzący grup: Wojciech Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)