Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socrealizm w architekturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SWA-SP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Socrealizm w architekturze
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Specjalizacja poświęcona architekturze, powstającej w XX w. państwach, w których obowiązywała "metoda twórcza" realizmu socjalistycznego: Związku Radzieckiego od początku lat 30. oraz krajów komunistycznych od schyłku lat 40. po połowę lat 50. (ze szczególnym uwzględnieniem Polski).

Pełny opis:

Specjalizacja poświęcona architekturze, powstającej w XX w. państwach, w których obowiązywała "metoda twórcza" realizmu socjalistycznego: Związku Radzieckiego od początku lat 30. oraz krajów komunistycznych od schyłku lat 40. po połowę lat 50. (ze szczególnym uwzględnieniem Polski).

Refleksji poddane zostanie także samo funkcjonowanie pojęcia "socrealizm" w historii architektury i we współczesnym dyskursie popularnym.

W pierwszej części zajęć przedmiotem rozważań będą narodziny stalinowskiego sposobu zarządzania architekturą w ZSRR u progu lat 30.

Kolejna część zajęć dotyczyć ma okresu powojennego - czasu wprowadzania socrealistycznych wzorców architektury i urbanistyki radzieckiej do teorii i praktyki krajów satelickich w Europie Środkowej oraz prób propagandowej ekspansji stalinizmu za żelazną kurtyną.

Końcowa część zajęć poświęcona będzie demontażowi systemu, zainicjowanemu przez Nikitę Chruszczowa oraz podsumowującym pytaniom o rezultaty, skutki i dziedzictwo socrealizmu.

Literatura:

Szczegółowe lektury dostosowane zostaną do poruszonych tematów.

Åman A., Architecture and Ideology in Eastern Europe during the Stalin Era. An Aspect of Cold War History, Cambridge, Massachusetts 1992

Baraniewski W., Pałac w Warszawie, Warszawa 2014.

Czapelski M., Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie, Warszawa 2016

Durth W., Düwel J., Gutschow N., Architektur und Städtebau der DDR, Die frühe Jahren, Berlin 2007

Goldzamt E., Architektura zespołów śródmiejskich i problemy dziedzictwa, Warszawa 1956

Groys B., Stalin jako totalne dzieło sztuki, Warszawa 2010

Majewski P., Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Warszawa 2009

Włodarczyk W., Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Kraków 1991

Паперный В., Культура Два, Москва 2006

Хмельницкий Д., Архитектура Сталина. Психология и стиль, Москва 2006 (ew. wersja niemiecka)

Efekty uczenia się:

K2_W02; K2_W03; K2_W04; K2_W05; K2_W06; K2_W07; K2_U01; K2_U02; K2_U04; K2_U05; K2_U06; K2_U07; K2_U08; K2_U09; K2_U10; K2_U1;1K2_U13; K2_U14; K2_K01; K2_K03; K2_K04;

Po zakończonych zajęciach student ma pogłębioną wiedzę co do relacji między realizmem socjalistycznego a architekturą, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i wartościowanie wybranych obiektów i zjawisk. Aktywnie wyrabia w sobie świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na podstawie wygłoszonego referatu i aktywne uczestnictwo w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski
Prowadzący grup: Marek Czapelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.