Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1ES Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Estetyka muzyki
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 LUB 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu węzłowych problemów estetyki muzyki w aspekcie zarówno systematycznym (kompozytor- proces twórczy - dzieło muzyczne - wykonawca - odbiorca - przeżycie estetyczne), jak i historycznym (głównie w odniesieniu do epoki nowożytnej).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze propedeutycznym poświęcone są głównym nurtom nowożytnej

estetyki muzycznej od XVIII do XX wieku. Oprócz doktryn muzyczno-estetycznych w poszczególnych epokach, zwłaszcza w kręgu francuskim i niemieckim, wyodrębniony został obszar estetyki minionego półwiecza związany z refleksją wokół nowej muzyki. Część wykładowa koncentruje się na usystematyzowaniu poszczególnych zjawisk i tendencji, natomiast część ćwiczeniowa będzie polegać na przygotowaniu przez uczestników zajęć wybranych tekstów źródłowych związanych z tematyką wykładu. Podstawą źródłową wykładu będzie praca Carla Dahlhausa pt. Estetyka muzyki (Wydawnictwa UW, 2007).

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze propedeutycznym poświęcone są głównym nurtom nowożytnej estetyki muzycznej od XVIII do XX wieku. Oprócz doktryn muzyczno-estetycznych w poszczególnych epokach, zwłaszcza w kręgu francuskim i niemieckim, wyodrębniony został obszar estetyki minionego półwiecza związany z refleksją wokół nowej muzyki. Część wykładowa koncentruje się na usystematyzowaniu poszczególnych zjawisk i tendencji, natomiast część ćwiczeniowa będzie polegać na przygotowaniu przez uczestników zajęć wybranych tekstów źródłowych związanych z tematyką wykładu. Podstawą źródłową wykładu będzie praca Carla Dahlhausa pt. Estetyka muzyki (Wydawnictwa UW, 2007).

Literatura:

Carl Dahlhaus, Estetyka muzyki, Wydawnictwa UW, 2007.

E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, Musica Iagellonica.

Efekty uczenia się:

Wiedza z zakresu węzłowych problemów estetyki muzyki w aspekcie zarówno systematycznym (kompozytor- proces twórczy - dzieło muzyczne - wykonawca - odbiorca - przeżycie estetyczne), jak i historycznym (głównie w odniesieniu do epoki nowożytnej).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład połączony z ćwiczeniami, polegajkącymi na referowaniu i dyskutowaniu przez studentów wybranych tekstów estetyczno-muzycznych.

Ocena końcowa stanowi wypadkową aktywności studentów na zajęciach (referat) i egzaminu ustnego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Naliwajek-Mazurek
Prowadzący grup: Katarzyna Naliwajek-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.