Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody analizy ( moduł I )

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1MA-CW Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody analizy ( moduł I )
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza słuchowa literatury muzycznej 3106-1ANALIT-CW
Zasady muzyki (ćwiczenia) 3106-ZM-C
Zasady muzyki (semestr zimowy) 3106-ZM-W

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi metodami analizy dzieła muzycznego. Główny punkt zainteresowań stanowią metody analizy tonalności przeznaczone przede wszystkim do badania dzieł epoki klasyczno-romantycznej. Celem zajęć jest praktyczne opanowanie warsztatu analitycznego na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi metodami analizy dzieła muzycznego. Główny punkt zainteresowań stanowią metody analizy tonalności przeznaczone przede wszystkim do badania dzieł epoki klasyczno-romantycznej. Celem zajęć jest praktyczne opanowanie warsztatu analitycznego na poziomie podstawowym.

Zajęcia przeznaczone są dla osób umiejących czytać nuty i nazywać akordy, a także chcących poznać nowe metody badania dzieła muzycznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Będkowski, I. Lindstedt, A. Chwiłek, Analiza schenkerowska, Kraków 1997.

Pozostałe pozycje (literatura uzupełniająca) zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student po zaliczeniu przedmiotu:

- zna podstawową terminologię muzykologii;

- ma świadomość kompleksowej natury języka muzycznego oraz złożoności, a także historycznej i kulturowej zmienności jego znaczeń;

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych w muzykologii;

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie społeczno-kulturowym;

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków;

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

- ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności;

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność na zajęciach,

2. aktywność na zajęciach,

3. pisemna analiza utworu muzycznego na ostatnich zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwiłek
Prowadzący grup: Agnieszka Chwiłek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Głównym przedmiotem zajęć jest analiza schenkerowska (podstawowa metoda analizy dzieła muzycznego stosowana w muzykologii anglosaskiej). Punktem wyjścia jest zapoznanie się z podstawowymi założeniami i pojęciami tej metody. Dalsza (zasadnicza) część zajęć poświęcona będzie praktycznej analizie utworów pochodzących z lat 1700-1900.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwiłek
Prowadzący grup: Agnieszka Chwiłek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Głównym przedmiotem zajęć jest analiza schenkerowska (podstawowa metoda analizy dzieła muzycznego stosowana w muzykologii anglosaskiej). Punktem wyjścia jest zapoznanie się z podstawowymi założeniami i pojęciami tej metody. Dalsza (zasadnicza) część zajęć poświęcona będzie praktycznej analizie utworów pochodzących z lat 1700-1900.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.