Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka muzyczna (moduł 5 )

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-KRYM-W Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Krytyka muzyczna (moduł 5 )
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów stacjonarnych
Przedmioty obowiązkowe dla III r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

„Krytyka muzyczna” to przedmiot organizowany przez Instytut Muzykologii UW, skierowany do studentów III roku studiów dziennych (obowiązkowy w module 5), w poszczególnych przypadkach istnieje możliwość realizowania go jako przedmiot fakultatywny. Jest to konwersatorium, w którym dużą rolę odgrywają także elementy ćwiczeń praktycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

„Krytyka muzyczna” to przedmiot organizowany przez Instytut Muzykologii UW, skierowany do studentów III roku studiów dziennych (obowiązkowy w module 5), w poszczególnych przypadkach istnieje możliwość realizowania go jako przedmiot fakultatywny. Jest to konwersatorium, w którym dużą rolę odgrywają także elementy ćwiczeń praktycznych.

Pełny opis:

„Krytyka i publicystyka muzyczna” to przedmiot organizowany przez Instytut Muzykologii UW, skierowany do studentów III roku studiów wieczorowych (obowiązkowy) oraz dla studentów wszystkich lat studiów dziennych (fakultatywny). Jest to konwersatorium, w którym dużą rolę odgrywają także elementy ćwiczeń praktycznych.

Formułę „Krytyki i publicystyki muzycznej” można podzielić na dwie części. Na część pierwszą składają się elementy historii krytyki muzycznej (recenzje E.T.A. Hoffmana i R. Schumanna), artykuły teoretyczne pokazujące relacje między krytyką a analizą muzyczną (M. Jabłoński, A. Tuchowski, I. Bent, J. Kerman), artykuły wprowadzające w zagadnienia praktycznej stylistyki tekstu (U. Eco), a także przykłady współczesne (K. Miklaszewski, A. Chłopecki, P. Wierzbicki, D. Szwarcman, M. Herma, B. Chaciński) – prezentujące zarówno refleksję nad kondycją współczesnej krytyki, jak i konkretne formy krytyki i publicystyki (m. in. felieton, esej, recenzja, program koncertowy).

Część drugą stanowią zajęcia praktyczne, na które studenci są zobowiązani przygotować recenzje z koncertów i płyt (wskazanych przez prowadzących). W pracy wieńczącej zajęcia, studenci prezentują recenzję płyty – tym razem wybranej przez siebie, tak by mogli zastosować pozyskane umiejętności do zrecenzowania muzyki, której sami słuchają, w obcowaniu z która najlepiej się czują.

Aby dostarczyć materiału recenzenckiego, planowane się wspólne wyjścia na koncerty.

Literatura:

E.T.A. Hoffman, L. v. Beethoven, V Symfonie („Allgemeine Musikalische Zeitung”, 1810)

R. Schumann, Symphonie von H. Berlioz („Neue Zeitschrift für Musik”, 1835)

Maciej Jabłoński, Krytyka muzyczna a etyka interpretacji, w: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, Zielona Góra 2009, ss. 11-22.

Andrzej Tuchowski, Krytyka a analiza – dwie drogi do poznania dzieła muzycznego, w: j.w., ss. 23-39.

Ian Bent, hasło Analysis, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 1980; 2. ed. 2001, pol. tłum. w: Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, Kraków 1990, s. 5-10

Joseph Kerman, Jak dotarliśmy do analizy i jak z niej wybrnąć, Res Facta Nova 1994, nr 1 (10), ss. 84-100.

Umberto Eco Jak stawiać wielokropek [w:] Zapiski na pudełku od zapałek , Wyd. Historia i sztuka, Poznań 1993

Jacek Dukaj 10 sposobów na zgnojenie książki, (online), http://dukaj.pl/czytelnia/publicystyka/10SposobowNaZgnojenieKsiazki

Mariusz Herma, 10 sposobów na zgnojenie płyty (online), http://www.ziemianiczyja.pl/2009/07/10-sposobow-na-zgnojenie-plyty/

Bartek Chaciński, Jak nie pisać recenzji, czyli moje „ulubione” słowa (online), http://chacinski.wordpress.com/2009/03/27/jak-nie-pisac-recenzji-czyli-moje-ulubione-slowa/

Mariusz Herma, Nie rozpoczynaj renzji od… (online), http://www.ziemianiczyja.pl/2009/11/nie-rozpoczynaj-recenzji-od/

Paweł Franczak, Święta z kontrolce, kontrolfau (online), http://brzydkieslowonaf.wordpress.com/2011/12/22/swieta-z-kontrolce-kontrolfau/

Marek J. Sawicki, Jak pisać o muzyce – porady praktyczne (online), http://tableau.jogger.pl/2012/09/07/jak-pisac-o-muzyce-porady/

Mariusz Herma, Tylko, że (online), http://www.ziemianiczyja.pl/?s=tableau&x=0&y=0

Kacper Miklaszewski, Co począć z wielką sztuką, „Ruch Muzyczny”, rok LVI , nr 18, 2 września 2012 lub online: http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=2188 - [Bach, Masecki]

Kacper Miklaszewski, Jak grać Mozarta, „Ruch Muzyczny”, rok LVI, nr 10, 13 maja 2012 lub online: http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=2085

Kacper Miklaszwski, Beethoven czuły i... dowcipny, „Ruch Muzyczny”, rok LV, nr 15, 24 lipca 2011 lub online: http://www.ruchmuzyczny.pl/PelnyArtykul.php?Id=1805

Sytuacja współczesnej polskiej krytyki muzycznej. Dyskusja panelowa, w: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, Zielona Góra 2009, ss. 221-244.

Mariusz Herma, Krytyka w stanie krytycznym, (online) http://www.t-mobile-music.pl/opinie/felietony/krytyka-w-stanie-krytycznym,7309.html

Czego artysta oczekuje od krytyki? Ankieta, „Więź”, 4/2003)

Andrzej Chłopecki Rubik, czyli tryumf hucpy, „Tygodnik Powszechny”, 7/2007 lub online: http://tygodnik2003-2007.onet.pl/1548,1386460,0,dzial.html

Efekty uczenia się:

1. Znajomość podstawowych założeń teoretycznych krytyki muzycznej

2. Umiejętność stworzenia krótkiego tekstu krytyczno-muzycznego (recenzja płyty, relacja z koncertu).

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i wskazanych koncertach oraz zaliczenie prac pisemnych (relacja z koncertu, 3 recenzje wydawnictw płytowych - 1 z muzyką klasyczną, 1 z muzyką popularną i 1 dowolnie wybranej przez studenta).

Praktyki zawodowe:

ND

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwiłek, Mariusz Gradowski
Prowadzący grup: Agnieszka Chwiłek, Mariusz Gradowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.