Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Z zagadnień historii muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-ZAHIM-KON Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Z zagadnień historii muzyki
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematem bieżącego cyklu zajęć „Z zagadnień historii muzyki” będą symfonie Ludwiga van Beethovena: historia ich powstania, analiza ich warstwy muzycznej, ich wpływ na rozwój muzyki w wiekach XIX-XXI oraz znaczenie dla historii kultury w ogóle.

Planowane jest szczegółowe omówienie wszystkich symfonii tego kompozytora oraz analityczne ich wysłuchanie i zapoznanie się z ich partyturami.

Pełny opis:

Symfonie Ludwiga van Beethovena należą do kanonu najważniejszych dzieł w historii w muzyki ogóle. Ewolucja tego gatunku w twórczości Beethovena odzwierciedla dynamikę przemian, jakie nastąpiły nie tylko w symfonice przełomu wieków XVIII i XIX, ale też uzmysławia drogi przejścia od estetyki klasycyzmu do estetyki romantyzmu. Każda z symfonii Beethovena stanowi swoisty kamień milowy w rozwoju tej formy, ale takie dzieła jak Symfonia „Eroica” (nr 3), V Symfonia c-moll, VI Symfonia F-dur „Pastoralna”, VII Symfonia A-dur i wreszcie IX Symfonia d-moll z jej kantatowym finałem traktowane były zarówno przez samego Beethovena, jak i jego następców jako swoiste studia możliwości estetycznych gatunku. Wzorce ustanowione przez Beethovena w jego symfoniach powielane były mniej lub bardziej twórczo przez cały wiek XIX a nawet w wieku XX. Dlatego szczegółowe poznanie tych kompozycji pozwoli studentom lepiej zrozumieć mechanizmy późniejszej historii muzyki, gdyż wpływu Beethovena na kolejne generacje kompozytorów nie sposób przecenić.

Twórczość symfoniczna Beethovena omawiana będzie chronologicznie, w szerokim kontekście intelektualnym, historycznym i muzycznym, w jakim poszczególne dzieła powstawały. Ich omówienie uwzględniać będzie kwestie źródłowe, stylistyczne, światopoglądowe, kulturowe, teoretyczne, itd. Przybliżony i objaśniony zostanie specyficzny język dźwiękowy Beethovena. Słuchacze zostaną też wprowadzeni w podstawy teorii symfonii w wieku XIX, problematykę rozwoju orkiestry i orkiestracji, koncepcję allegra sonatowego i szerzej – formy sonatowej.

Zajęcia będą ilustrowane partyturami oraz nagraniami CD w realizacjach najwybitniejszych dyrygentów i orkiestr.

Literatura:

Literatura ogólna:

George R. Marek, Beethoven. Biografia geniusza, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 19762

Constantin Floros, Beethovens Eroica und Prometheus-Musik, Wilhelmshaven 1978, 20082

Gleen Stanley (red.), Cambridge Companion to Beethoven, Cambridge: Cambridge University Press, 2000

Oliver Korte, Albrecht Riethmüller (red.), Beethovens Orchestermusik und Konzerte. Das Hanbdbuch, Laaber: Laaber Verlag 2013

Artykuły w encyklopediach i leksykonach:

Irena Poniatowska, Beethoven, Ludwig van [hasło], w: Encyklopedia PWM, „AB”. Część Biograficzna, Elżbieta Dzięnbowska (red.), Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1979, s. 223-251

Literatura źródłowa:

Ludwig van Beethoven, Konversationshefte, t. 1-8, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1976

Ludwig van Beethoven, Ein Skizzenbuch, Gustav Nottebohm (red.), Leipzig: Breitkof & Härtel, 1865 (dostępne online na portalu ISMPL)

O wybranych pracach szczegółowych, artykułach i przyczynkach powiązanych z omawianymi dziełami słuchacze będą informowani na bieżąco podczas zajęć

Efekty uczenia się:

Nabycie szczegółowej wiedzy na temat symfonii Ludwiga van Beethovena, rozpoznanie kontekstu historycznego, estetycznego i kulturowego omawianych dzieł, uświadomienie procesów przemian formy sonatowej na przykładzie symfonii, nabycie umiejętności słuchania analitycznego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach;

przedmiot kończy się egzaminem, a w ramach egzaminu przewidywana jest część słuchowa (rozpoznawanie ze słuchu wszystkich symfonii Beethovena) oraz część pisemna (test wraz z krótkim zadaniem opisowym)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chwiłek, Szymon Paczkowski
Prowadzący grup: Szymon Paczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

Przedmiot „Z zagadnień historii muzyki” ma charakter zajęć monograficznych. Ich tematyka zmienia się z każdym kursem. Celem zajęć jest pielęgnowanie obecności zagadnień klasycznie rozumianej muzykologii historycznej na poziomie studiów magisterskich.

Tematem bieżącego cyklu będą symfonie Ludwiga van Beethovena: historia ich powstania, analiza warstwy muzycznej, ich wpływ na rozwój muzyki w wieku XIX i później oraz znaczenie dla historii kultury w ogóle. Planowane jest szczegółowe omówienie wszystkich symfonii tego kompozytora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Paczkowski
Prowadzący grup: Szymon Paczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

Przedmiot „Z zagadnień historii muzyki” ma charakter zajęć monograficznych. Ich tematyka zmienia się z każdym kursem. Celem zajęć jest pielęgnowanie obecności zagadnień klasycznie rozumianej muzykologii historycznej na poziomie studiów magisterskich.

Tematem bieżącego cyklu będą symfonie Ludwiga van Beethovena: historia ich powstania, analiza warstwy muzycznej, ich wpływ na rozwój muzyki w wieku XIX i później oraz znaczenie dla historii kultury w ogóle. Planowane jest szczegółowe omówienie wszystkich symfonii tego kompozytora.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.