Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do językoznawstwa korpusowego - przedmiot fakultatywny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-0PF-WJK Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa korpusowego - przedmiot fakultatywny
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

brak

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do szybko rozwijającej się dziedziny językoznawstwa korpusowego. Podczas kursu studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami z tej dziedziny oraz poznają najważniejsze projekty związane z korpusami na świecie. Zapoznają się także z różnymi metodami analizy korpusowej (np. listy częstotliwości czy konkordancje) oraz z testami statystycznymi stosowanymi do interpretacji jej wyników. Zapoznają się także z szeregiem narzędzi elektronicznych służących do przetwarzania danych korpusowych. Przedstawiony zostanie przegląd głównych zastosowań korpusów w badaniach nad językiem. Na koniec studenci nauczą się, jak zbudować własny korpus i jak wykorzystać go we własnych badaniach językowych.

Pełny opis:

Sylabus

CZĘŚĆ I: Zagadnienia związane z tworzeniem i przetwarzaniem korpusu

1. spojrzenie na językoznawstwo korpusowe

2. definicja korpusu, rodzaje korpusów, historia językoznawstwa korpusowego, duże projekty, kluczowe pojęcia

3. tworzenie własnego korpusu, prawa autorskie, anotacja korpusu

4. metody lingwistyki korpusowej, testy statystyczne

5. narzędzia korpusowe

CZĘŚĆ II: Korpusy w badaniach językoznawczych

1. korpusy w badaniach nad językiem (leksyka, gramatyka, semantyka, dyskurs, pragmatyka, stylistyka)

2. korpusy i języki specjalistyczne

3. korpusy w badaniach nad przyswajaniem języka

4. korpusy w nauczaniu języka

5. korpusy i leksykografia, korpusy i tłumaczenia

6. inne zastosowania: korpusy w kulturoznawstwie i kryminalistyce lingwistycznej

CZĘŚĆ III: Prezentacje studentów

Formy pracy

- prezentacje prowadzącego (w klasie lub zdalnie)

- wybrane rozdziały z literatury przedmiotu

- zadania praktyczne polegające na analizie danych korpusowych (zajęcia zdalne)

- projekty studentów

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość: Moodle oraz Google Meet.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć 30 godzin

Suma: 60 godzin

Literatura:

Hunston, S. (2002) Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Kennedy, G. (1998) An Introduction to Corpus Linguistics. London: Longman.

Lewandowska-Tomaszczyk, B (red.) (2005) Podstawy Językoznawstwa Korpusowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Materiały internetowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• zna podstawowe pojęcia z dziedziny językoznawstwa korpusowego

• zna najważniejsze projekty związane z korpusami na świecie

• zna różne metody analizy korpusowej i potrafi je stosować

• zna szereg narzędzi elektronicznych służących do przetwarzania danych korpusowych i potrafi je stosować w badaniach nad językiem

• umie zbudować własny korpus wykorzystać go we własnych badaniach językowych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody ioceniania

aktywne uczestnictwo w zajęciach (10%)

wykonanie wszystkich zadań (20%)

przygotowanie (w parach) projektu polegającego na: (70%)

• budowie własnego mini-korpusu o określonej tematyce

• analizie zebranych danych (trzy różne typy analizy)

• prezentacji wyników

Kryteria oceniania

100%-93,3% 5

93%- 86,6% 4,5

86%-76,6% 4

76%-70% 3,5

69%-60% 3

poniżej 60% 2

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Leńko-Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Leńko-Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.