Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesne nauczanie języka B rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-WNJBR Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Wczesne nauczanie języka B rosyjskiego
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotów psychopedagogicznych przewidzianych w programie studiów w ILS.


Skrócony opis:

Celem kursu jest skonfrontowanie wiedzy teoretycznej na temat wczesnoszkolnego nauczania języków obcych z praktyką edukacji języka rosyjskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.

Nakład pracy studenta

Uczestnictwo w zajęciach 30 godzin

Przygotowanie do zajęć 30 godzin

Razem 60 godzin

Pełny opis:

Celem kursu jest skonfrontowanie wiedzy teoretycznej na temat wczesnoszkolnego nauczania języków obcych z praktyką edukacji języka rosyjskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. W obszarze rozważań znajdą się następujące zagadnienia: Język obcy w edukacji przedszkolnej; Zintegrowany język obcy jako element edukacji wczesnoszkolnej; Programy i materiały nauczania; Zasady podejścia dydaktycznego, metod, technik pracy w nauczaniu wczesnoszkolnym; Kształtowanie sprawności receptywnych i produktywnych; Środki dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym; Zasady pracy z dziećmi trudnymi i z dysfunkcjami; Efekty kształcenia.

Literatura:

Iluk J., 2002, Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Języki obce w szkole – Wybrane artykuły

Kotarba M., 2007, Przedszkolak, język obcy i ...Ty. Metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach, Pułtusk: Wyd. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych, 2009, Dorota Sikora-Banasik (Red.), Warszawa: CODN.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

- pogłębiona znajomość psychorozwojowych uwarunkowań wczesnej edukacji językowej;

- pogłębiona znajomość zasadniczych różnic między specyfiką edukacji językowej w przedszkolu, klasach 1 – 3 a edukacją językową w klasach starszych;

- wzbogacona wiedza na temat organizacji pracy w przedszkolu i szkole.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

- precyzyjne wskazanie celów lekcji i ich realizacja;

- realizacja spójnej dydaktycznie lekcji ukierunkowanej na kształtowanie poszczególnych sprawności językowych – rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie;

- uzasadnione stosowanie strategii nauczania w różnych grupach wiekowych;

- właściwy dobór metod i technik nauczania;

- rozwija nawyk tworzenia własnych pomocy dydaktycznych;

- nabywa umiejętność ewaluacji materiałów glottodydaktycznych i osiągnięć uczniów;

- prawidłowe wykonywanie dokumentacji szkolnej

Efekty kształcenia w zakresie postaw:

- Wykreowanie sylwetki nauczyciela XXI wieku;

- Modyfikacja zachowań zgodnie z ustaleniami specjalistów z zakresu dydaktyki obcojęzycznej i Rady Pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

Egzamin – na ocenę składa się średnia ocen za:

- 20% aktywne uczestnictwo na zajęciach i na forum;

- 20%prezentacja lekcji języka rosyjskiego z zastosowaniem wybranych materiałów glottodydaktycznych do nauki języka rosyjskiego;

- 60% odpowiedź ustna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Pietraszkiewicz
Prowadzący grup: Janina Pietraszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Celem kursu jest skonfrontowanie wiedzy teoretycznej na temat wczesnoszkolnego nauczania języków obcych z praktyką edukacji języka rosyjskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.

Nakład pracy studenta

Uczestnictwo w zajęciach 30 godzin

Przygotowanie do zajęć 30 godzin

Razem 60 godzin

Pełny opis:

Celem kursu jest skonfrontowanie wiedzy teoretycznej na temat wczesnoszkolnego nauczania języków obcych z praktyką edukacji języka rosyjskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. W obszarze rozważań znajdą się następujące zagadnienia: Język obcy w edukacji przedszkolnej; Zintegrowany język obcy jako element edukacji wczesnoszkolnej; Programy i materiały nauczania; Zasady podejścia dydaktycznego, metod, technik pracy w nauczaniu wczesnoszkolnym; Kształtowanie sprawności receptywnych i produktywnych; Środki dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym; Zasady pracy z dziećmi trudnymi i z dysfunkcjami; Efekty kształcenia.

Literatura:

Iluk J., 2002, Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Katowice: Wydawnictwo Gnome.

Języki obce w szkole – Wybrane artykuły

Kotarba M., 2007, Przedszkolak, język obcy i ...Ty. Metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach, Pułtusk: Wyd. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych, 2009, Dorota Sikora-Banasik (Red.), Warszawa: CODN.

Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.