Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauczanie języka zawodowego B/C - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M1-NJZA Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Nauczanie języka zawodowego B/C - angielski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką kształcenia językowego zawodowego na poziomie średnim.

Pełny opis:

Podczas kursu uczniowie poznają znaczenie kompetencji w zakresie języka obcego jako części kompetencji zawodowych na przykładzie treści związanych z wybranymi specjalnościami lub zawodami. Kurs obejmuje także zagadnienia związane z identyfikacją potrzeb uczniów w zakresie języka specjalistycznego lub zawodowego, opracowaniem treści nauczania i sylabusów, planowaniem zajęć i przygotowaniem materiałów dydaktycznych w tym zakresie. Studenci poznają także techniki samokształceniowe związane z rozwojem językowym w wybranych specjalizacjach i zawodach.

Tematy zajęć

1. Podstawa programowa do nauczania języka obcego nowożytnego w zakresie kształcenia zawodowego dla wybranych zawodów.

2. Analiza potrzeb w zakresie specjalistycznego języka obcego

3. Analiza materiałów językowych do nauczania języka obcego zawodowego w wybranych zawodach.

4. Planowanie kursu języka specjalistycznego zawodowego

5. Strategie tworzenia materiałów i ćwiczeń językowych do nauczania języka obcego zawodowego w wybranych zawodach w piśmie.

6. Strategie tworzenia materiałów i ćwiczeń językowych do nauczania języka obcego zawodowego w wybranych zawodach w mowie.

7. Ocenianie kompetencji komunikacyjnych w języku obcym w zakresie języka specjalistycznego.

8. Egzaminy językowe dla różnych zawodów - analiza przykładów

9. Projekt jako metoda doskonalenia kompetencji komunikacyjnej uczniów w zakresie języka specjalistycznego zawodowego.

10. Wykorzystanie zasobów cyfrowych, w nauczaniu języka obcego zawodowego w wybranych zawodach.

11. Strategie samokształcenia w zakresie języka obcego zawodowego

12. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu językowym w wybranych zawodach.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć 30 godzin

Przygotowanie projektów 25 godzin

Suma: 85 godzin 3 ECTS

Formy pracy: prezentacje, warsztaty, praca własna studenta w domu

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość: Moodle oraz Google Meet.

Literatura:

Hutchinson, Tom and Alan Waters (1987) English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Dudely-Evans, Tony and Maggie Jo St John (1998) Developments in ESP: A multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Lesiak-Bielawska (2015) Potrzeby nauczycieli języków specjalistycznych a programy kształcenia i formy doskonalenia zawodowego. Języki obce w szkole nr 3 http://jows.pl/artykuly/potrzeby-nauczycieli-jezykow-specjalistycznych-programy-ksztalcenia-i-formy-doskonalenia-za

Gajewska E., Sowa. M. (2014) LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych. Lublin: Werset (rozdziały 4 i 5)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę z młodzieżą uczącą się zawodowego języka angielskiego

• potrafi zidentyfikować potrzeby ucznia w zakresie języka specjalistycznego

• potrafi opracować sylabus z zakresu języka zawodowego

• potrafi samodzielnie przygotować materiały dydaktyczne do nauczania języka zawodowego

• potrafi rozwijać autonomię ucznia

• posiada wiedzę o najpopularniejszych egzaminach z zakresu języka zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie w grupach 3 projektów zawierających samodzielnie przygotowane materiały do nauczania języka obcego zawodowego w wybranych zawodach. Prezentacja jednego projektu w klasie.

Ocena projektu 80% oceny końcowej

Ocena prezentacji 20% oceny końcowej

Kryteria oceniania

100%-93,3% 5

93%- 86,6% 4,5

86%-76,6% 4

76%-70% 3,5

69%-60% 3

poniżej 60% 2

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Leńko-Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Leńko-Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Leńko-Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Leńko-Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Leńko-Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Leńko-Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.