Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt terminologiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-2PROJT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt terminologiczny
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej, zdobytej na zajęciach kierunkowych, tj. wykładach, konwersatoriach i ćwiczeniach oraz ćwiczeniach translatorskich, poświęconych terminologii z różnych dziedzin wiedzy. Zadaniem studentów będzie stworzenie dwu- lub wielojęzycznych baz danych terminologicznych (indywidualnie lub w grupach) lub innych pomysłów opartych o pracę projektową. Rezultaty projektu będą mogły zostać wykorzystane w pracach magisterskich.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Samodzielna (praca grupowa) realizacja własnego pomysłu badawczego.

Pełny opis:

Informacje w poszczególnych grupach.

Literatura:

Informacje w poszczególnych grupach.

Efekty uczenia się:

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W04, S2_W06, S2_W09

S2_U01, S2_U02, S2_U03, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_U07, S2_U08, S2_U12

S2_K01, S2_K02, S2_K04, S2_K05, S2_K06, S2_K08

Metody i kryteria oceniania:

Informacje w poszczególnych grupach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Borowska, Maciej Durkiewicz, Virginia Schulte
Prowadzący grup: Anna Borowska, Maciej Durkiewicz, Virginia Schulte
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Borowska
Prowadzący grup: Anna Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)