Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korpusy w nauczaniu języków obcych-przedmiot fakultatywny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-PF-KNJ Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Korpusy w nauczaniu języków obcych-przedmiot fakultatywny
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorakimi zastosowaniami korpusów językowych w nauczaniu języków obcych. Tematyka zajęć obejmuje wprowadzenie do korpusów językowych i ich analizy, zapoznanie studentów z zasobami i narzędziami korpusowymi dostępnymi w sieci oraz sposobami wykorzystania informacji korpusowych w nauczania języka. Przykłady zastosowań korpusów zaczerpnięte zostaną z nauczania języka angielskiego oraz polskiego jako języka obcego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorakimi zastosowaniami korpusów językowych w nauczaniu języków obcych. Tematyka zajęć obejmuje wprowadzenie do korpusów językowych oraz zaznajomienie studentów z zasobami korpusowymi dostępnymi w sieci. Studenci zapoznają się także ze sposobami analizy danych korpusowych oraz nauczą się korzystać z szeregu narzędzi korpusowych pozwalających na precyzyjne odszukiwanie potrzebnej informacji językowej. W trakcie zajęć przedstawione zostaną sposoby wykorzystania informacji korpusowych do nauczania słownictwa, frazeologii, gramatyki oraz organizacji dyskursu oraz metody pracy z korpusami podczas lekcji. Omówione zostanie także zastosowanie korpusów w planowaniu i przygotowaniu kursów języka specjalistycznego. Studenci tworzyć będą swój własny mini-korpus oraz zapoznawać się z metodami i narzędziami potrzebnymi do jego analizy w celach dydaktycznych. Przykłady zastosowań korpusów zaczerpnięte zostaną z nauczania języka angielskiego oraz polskiego jako języka obcego.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć 30 godzin

Przygotowanie projektu semestralnego 25 godzin

Suma: 85 godzin 3 ECT

Formy pracy: prezentacje,zadania polegające na analizie danych korpusowych, i praca własna studenta w domu

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość: Moodle oraz Google Meet.

Literatura:

Ghadessy, M., A. Henry, R.L. Roseberry. Small Corpus Studies and ELT. John Benjamins. 2001.

Hunston, S. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge University Press. 2002.

O’Keeffe, A., M. McCarthy, R. Carter. From Corpus to Classroom. Cambridge University Press. 2007.

Reppen, R. Using Corpora in the Language Classroom. Cambridge University Press. 2010.

Tognini-Bonelli, E. Corpus Linguistics at Work. John Benjamins 2001.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student zna zasoby korpusowe dostępne w sieci oraz potrafi korzystać z narzędzi do analizy danych korpusowych. Student potrafi przygotować zajęcia w oparciu o dane korpusowe lub uwzględniające wykorzystanie korpusów przez uczniów. Potrafi także opracować program nauczania języka specjalistycznego w oparciu o analizę korpusu.

Metody i kryteria oceniania:

• Wykonanie wszystkich ćwiczeń i zadań podczas zajęć

• Opracowanie jednego/dwóch zadań dydaktycznych z wykorzystaniem korpusów uczniowskich

• Stworzenie mini-korpusu języka specjalistycznego i jego prosta analiza w celach dydaktycznych

• Przygotowanie jednego planu lekcji uwzględniających użycie korpusów przez nauczyciela i/lub uczniów

Ocena końcowa

90% projekt semestralny (mini-korpus, analiza i plan lekcji)

10% średnia ocen z prac domowych wykonanych podczas semestru

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Leńko-Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Leńko-Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.