Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Na I roku – brak; na latach kolejnych zaliczenie seminarium doktoranckiego na roku poprzednim

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Treści nauczania:

Zgodnie ze szczegółowymi planami opracowanymi przez opiekuna naukowego/promotora.

Wymagania wstępne:

na I roku – temat pracy magisterskiej związany z translatoryką;

na latach kolejnych zaliczenie seminarium doktoranckiego na roku poprzednim.

Pełny opis:

Wprowadzenie w zagadnienia związane z tematyką polskiej translatoryki/przekładoznawstwa i światowych badań nad przekładem (założenia teoretyczne), metodologią stosowaną w tego rodzaju badaniach, ekscerpcją materiału źródłowego, tworzeniem tekstu naukowego, zasadami korzystania ze źródeł, analizą translatoryczną zgromadzonego materiału.

Literatura:

Literatura: Zgodnie z listą opracowaną przez opiekuna naukowego/promotora.

Dostępność materiałów do zajęć

Biblioteka UW, materiały zaproponowane przez opiekuna naukowego/promotora.

Wykorzystanie e-learningu: tak

Strony WWW

Zgodnie z propozycjami opiekuna naukowego/promotora

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ugruntowanie, usystematyzowanie, wzbogacenie wiedzy z dziedziny, w której prowadzone są badania przez doktoranta

- poszerzenie wiedzy o powiązaniach dziedziny, w której prowadzone są badania z dziedzinami pokrewnymi

- pogłębienie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie w której prowadzone są badania

- poszerzenie wiedzy w zakresie metodologii badań w wybranej dziedzinie

Umiejętności

- umiejętność diagnozowania zjawisk i problemów badawczych,

- umiejętność krytycznej analizy, syntezy oceny badań naukowych w wybranej dziedzinie oraz formułowania sądów

- umiejętność projektowania i wykonania pracy badawczej w ramach rozprawy doktorskiej

- umiejętność pozyskiwania danych właściwych dla wybranej dziedziny

- umiejętność doskonalenia własnej metodologii badań w wybranej dziedzinie na poziomie zaawansowanym i specjalistycznym

-

Kompetencje społeczne

- nabycie umiejętności pracy w zespole badawczym

- krytyczne zrozumienie wkładu własnej pracy naukowej dla rozwoju wybranej dziedziny

- świadomość własnej roli jako badacza rozumiejącego wyzwania współczesności i kształtowania wzorów postaw wobec nowych zjawisk i problemów

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia poszczególnych etapów jest bieżące przygotowanie i doskonalenie swojego warsztatu naukowego: gromadzenie bibliografii; przedstawienie źródeł ekscerpcji materiału badawczego; przedstawienie założeń metodologicznych pracy; referowanie wybranych pozycji bibliograficznych związanych z podjętym tematem; prezentacje indywidualne; przedstawienie planu rozprawy doktorskiej (wstępnego, szczegółowego); referowanie zagadnień będących przedmiotem rozprawy; przedstawienie kolejnych rozdziałów przygotowywanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Żebrowska
Prowadzący grup: Łucja Biel, Magdalena Dąbrowska, Markus Eberharter, Elżbieta Gajek, Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Jerzy Grzybowski, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Anna Jopek-Bosiacka, Andriej Moskwin, Michał Paradowski, Agnieszka Szarkowska, Urszula Topczewska, Małgorzata Tryuk, Anna Tylusińska-Kowalska, Dorota Urbanek, Gennadiy Zeldovych, Ewa Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.