Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka języków obcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3201-1DYDJO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języków obcych
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

,

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w problematykę związaną z przyswajaniem i nauczaniem języka obcego. Omawiane są wybrane zagadnienia z językoznawstwa ogólnego, psycholigwistyki, przyswajania języka drugiego, językoznawstwa stosowanego i metodologii nauczania. Kurs stanowi podstawę teoretyczną do dalszych zajęć w kolejnych semestrach, które bardziej praktycznie i szczegółowo przygotowują studentów do nauczania języka obcego w różnych grupach wiekowych.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w problematykę związaną z przyswajaniem i nauczaniem języka obcego. Omawiane są wybrane zagadnienia z językoznawstwa ogólnego, psycholigwistyki, przyswajania języka drugiego, językoznawstwa stosowanego i metodologii nauczania. Kurs stanowi podstawę teoretyczną do dalszych zajęć w kolejnych semestrach, które bardziej praktycznie i szczegółowo przygotowują studentów do nauczania języka obcego w różnych grupach wiekowych.

Poruszane w czasie zajęć zagadnienia to:

• Kompetencja komunikacyjna a kompetencja językowa

• Cele nauczania języka obcego

• Nauczanie i uczenie się elementów językowych: wymowy, gramatyki, słownictwa, dyskursu

• Rozwijanie sprawności językowych: słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie i pisanie

• Ocena osiągnięć ucznia

• Interjęzyk

• Różnice indywidulane wśród uczniów

• Charakterystyka grup wiekowych

• Style nauczania

• Przegląd historyczny metod nauczania języka obcego

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć 30 godzin

Suma: 60 godzin

Formy pracy: wykład i praca własna studenta w domu

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość: Moodle oraz Google Meet.

Literatura:

Harmer, Jeremy (2001) The Practice of English Language Teaching. 3rd Edition. Harlow: Longman.

Komorowska, Hanna (1999) Metodyka nauczania językow obcych. Warszawa: WSiP.

Larsen-Freeman, Diane (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.

Lightbown, Patsy and Nina Spada (2006) How Languages Are Learned. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press.

Richards, Jack C. & Theodore S. Rodgers (2001) Approaches and Methods in Language Teaching. 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Schmitt, Norbert (2002) An Introduction to Applied Linguistics. London: Arnold.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student rozumie podstawowe uniwersalne procesy przyswajania języka obcego oraz różnice indywidualne pomiędzy uczniami. Student jest świadomy realistycznych celów kształcenia językowego w szkole i poza nią oraz zna elementy i sprawności wchodzące w skład znajomości języka obcego. Student zapoznał się także z podstawami procesu dydaktycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Test zamknięty (100% oceny końcowej)

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Leńko-Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Leńko-Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.