Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia metodologii literaturoznawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202-S1OML22o Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia metodologii literaturoznawczej
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust.2.0)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu metodologii badań literaturoznawczych, pozwalające na krytyczną analizę i interpretację poznanych (historycznych i w szczególności współczesnych) strategii badawczych oraz wybór własnej; pogłębiona i poszerzona wiedza o powiązaniach nauki o literaturze z innymi dyscyplinami humanistycznymi pozwalająca na integrowanie perspektyw badawczych.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne

Co to jest literatura? Wyznaczniki literatury. Przykład badań empirycznych dotyczących rozpoznawalności tekstu literackiego. Co to jest nauka o literaturze? Co to jest metodologia? Metodologia badań literackich i jej miejsce w nauce o literaturze. Przegląd historyczny stanowisk i szkół metodologicznych.

2. Filozoficzne podstawy teorii literatury.

3. Wprowadzenie do teorii dzieła literackiego. Dzieło literackie – analiza, interpretacja, wartościowanie.

4. Starożytne źródła wiedzy o literaturze.

5. Teoria literatury i metodologia badań literackich w XX i XXI wieku – zakorzenienie w tradycji, nowe tendencje, prognozy na przyszłość.

6. Interdyscyplinarność – transdyscyplinarność – multidyscyplinarność a badania literaturoznawcze.

7. Wybór metody badawczej – przykłady, rady i przestrogi.

Literatura:

1. Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1995.

2. M. Fleischer, Rozpoznawalność cech „literackości” i „funkcji estetycznej” przez „kompetentnych odbiorców”. Wyniki badań empirycznych, w: Anatomia dyskursu. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III, pod red. B. Balickiego, B. Ryża i E. Szczerbuka, Wrocław 2008, s. 277-320.

3. E. Kasperski, Literatura. Teoria. Metodologia, w: Literatura. Teoria. Metodologia, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 1988, s. 8-38.

4. M. Gołaszewska, Filozoficzne podstawy teorii literatury, w: Poszukiwania teoretycznoliterackie, pod red. E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego, Wrocław 1989, s. 23-34

5. E. Kasperski, Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze), red. nauk. Ż. Nalewajk, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- ma podstawową wiedzę o badaniach filologicznych i metodologii badań literaturoznawczych;

- zna specyfikę literaturoznawstwa i jego miejsce w ogólnym podziale nauk humanistycznych;

- zna podstawową rosyjską i polską terminologię literaturoznawczą.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- umie wykorzystać podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa w wypowiedziach na temat zjawisk i procesów literackich;

- umie właściwie dobrać źródła z zakresu metodologii literaturoznawczej i wykorzystać zawarte w nich informacje;

- potrafi uzupełniać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- zdaje sobie sprawę z różnorodności paradygmatów naukowych i ma dla nich poszanowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna:

Pytania: 4

Liczba punktów maksymalna: 12 (4x3)

Punkty i oceny:

6,5-8 – 3,0 (dst)

8,5-9 – 3,5 (dst+)

9,5-10 – 4,0 (db)

10,5-11 – 4,5 (db+)

11,5-12 – 5,0 (bdb)

5! - bezbłędna odpowiedź na wszystkie pytania (liczba punktów maksymalna: 12) oraz odwołanie się do wiedzy spoza programu nauczania (liczba punktów: 13).

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Dąbrowska
Prowadzący grup: Magdalena Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.