Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - historyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-D9SEMHIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - historyczne
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy badawczej.

Pełny opis:

Zajęcia przewidują dyskutowanie wszystkich spraw związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej, opracowanie i redagowanie pracy magisterskiej. Ustalenie koncepcji oraz napisanie pozostałych rozdziałów pracy. Zwrócenie uwagi studenta na konieczność samodyscypliny i racjonalnego gospodarowania czasem na ostatnim roku studiów. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Seminarium koncentruje się na doskonaleniu umiejętności w zakresie:

1. stylistyki prac naukowych,

2. umiejętności przygotowania redakcyjnej strony tekstu o charakterze naukowym,

3. umiejętności logicznego konstruowania celów pracy, przeprowadzania analizy badawczej i formułowania wniosków.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali - 60 godz. (2 ECTS)

Przygotowanie do zajęć – 30 godz. (1 ECTS)

Gromadzenie materiałów i pisanie pracy – 390 godz. (13 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu magisterskiego – 30 godz. (1 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Grzybowski
Prowadzący grup: Jerzy Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)