Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie językoznawstwo, glottodydaktyka, literaturoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3300-DOK-KH-SEM-JEZ Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie językoznawstwo, glottodydaktyka, literaturoznawstwo
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Studia doktoranckie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Wybrane problemy współczesnego językoznawstwa, glottodydaktyki i literaturoznawstwa, przede wszystkim z uwzględnieniem tematyki przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Wybrane problemy metodologii badań lingwistycznych i literaturoznawczych, doboru, analizy, opracowywania i prezentacji danych.

Pełny opis:

Wybrane problemy współczesnego językoznawstwa, glottodydaktyki i literaturoznawstwa (z uwzględnieniem tematyki przygotowywanych rozpraw doktorskich):

Problemy terminologiczne.

Wybrane problemy metodologii badań nad językiem i tekstem:

problemy i metody opisu strukturalistycznego i badań kognitywnych.

Problemy struktury tekstu naukowego (związane z pisaniem rozprawy doktorskiej).

Literatura:

Wybrane poradniki pisania pracy dyplomowej, np.:

Eco U.: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. 2007,

Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. 2001,

Zaczyński W.P.: Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. 1995,

Zendrowski J.: Jak pisać i bronić? Wskazówki metodologiczne. 2007.

Wybrane pozycje literatury językoznawczej jako przykład tekstu naukowego z zakresu lingwistyki i literaturoznawstwa.

Literatura przedmiotu związana z tematyką przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Wybrane pozycje z teorii i metodologii badań języka i literatury, np.:

Czaplejewicz E., Kasperski E. (red.): Bachtin. Dialog. Język. Literatura. 1983,

Eco U.: Lector In fibula: Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. 1994,

Freudenberg O.: Semantyka kultury. 2005,

Godlewski G.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. 2003,

Grucza F.: Zagadnienia metalingwistyki. 1983,

Kłoskowska A. (red.): Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. (Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku).1991,

Kövecses Z.: Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie. 2011,

Marciszewski W.: Metody analizy tekstu naukowego. 1997,

Mikułowski Pomorski J.: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. 2007,

Stockwell P.: Poetyka kognitywna, wprowadzenie. 2006,

Tabakowska E. (red.): Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. 2001,

Wierzbicka A.: Język – umysł – kultura. 1999,

Wierzbicka A.: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. 2006,

Wierzbicka A.: Słowa klucze. Różne języki - różne kultury.

Efekty uczenia się:

Umiejętność przygotowywania i pisania tekstu naukowego o rozbudowanej strukturze (rozprawy doktorskiej): wybór i precyzowanie tematu, dobór i krytyczna analiza literatury przedmiotu, syntetyczna prezentacja stanu badań, zbieranie przykładowego materiału badawczego, wybór metody analizy i prezentacji wyników.

Znajomość problematyki i metodologii badań nad językiem, kulturą i literaturą.

Znajomość problematyki badań nad tematem przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena pracy nad rozprawą doktorską, prezentowanej w postaci referatów cząstkowych, referowania i dyskusji literatury przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożenna Bojar
Prowadzący grup: Bożenna Bojar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.