Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka i analiza tekstu poetyckiego XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3300-DOK-KI-S-MKA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyka i analiza tekstu poetyckiego XX wieku
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Studia doktoranckie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Wykład zgłębia metody, teorię i narzędzia analizy tekstu narracyjnego wraz z przykładami dotyczącymi literatury nowożytnej i współczesnej.

Pełny opis:

Wykład przedstawia historyczną panoramę problemów i cech charakterystycznych krytyki literackiej XX wieku, by następnie ukazać refleksje dotyczące różnych teorii i metodologii analizy powieści, koncentrując się przede wszystkim nad znaczeniem tematów i symboli oraz dynamicznością czasoprzestrzeni tekstu, nad przemianami rodzajów, form i bohaterów powieści nowożytnej i współczesnej.

Literatura:

M. Bachtin, Estetica e romanzo,Torino 2001; M.A. Bazzocchi, Personaggio e romanzo nel Novecento italiano, Milano 2009; W. Benjamin, Il narratore. Considerazione sull’opera di Nicolai Leskov, Torino 2011; R. Bouernef-R. Ouellet, L’universo del romanzo, Torino 1976; P. Brooks, Trame. Intenzionalità e progetto narrativo, Torino 2004; A. Casadei, Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo, Bologna 2008, A. Casadei, La critica letteraria del Novecento, Bologna 2007; R. Ceserani, Introduzione allo studio della letteratura, Bari 2003; R. Ceserani-A. Bernardelli, Il testo narrativo, Bologna 2005; G. Di Giacomo, Estetica e letteratura. Il romanzo fra Ottocento e Novecento, Bari 1999;, G. Genette, Figure III. Discorso del racconto, Torino 2006; M. Lavagetto, L’impiegato Schmidt e altri saggi, Torino 1997; G. Lukàcs, Teoria del romanzo, Milano 2011; A. Marchese, L’officina del racconto. Semiotica della narratività, Milano 1983; G. Mazzoni, Teoria del romanzo, Bologna 2011, F. Moretti, Il romanzo di formazione, Torino 1999; F. Moretti (a cura di), La cultura del romanzo, Torino 2008, F. Muzzioli, Le teorie della critica letteraria, Roma 1994, E. Raimondi, Il senso della letteratura, Bologna 2008; C. Segre, Teatro e romanzo, Torino 1984; R. Scholes, K. Kellogg, La natura della narrativa, Bologna 2001; E. Testa, Eroi e figuranti, Torino 2009, P. Zanotti, Il mondo romanzesco, Bari 1998.

Efekty kształcenia:

-Rozpoznaje i stosuje rozwinięte metody krytyki literackiej i krytyki źródłoznawczej

-Potrafi zbierać, selekcjonować, analizować, interpretować i syntetyzować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sąd

-Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Referat na lekcje i egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Baldacci
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.