Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słowo, tekst i moc. Polskie komiksy dla młodzieży i dorosłych w angielskim przekładzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-JS2814 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słowo, tekst i moc. Polskie komiksy dla młodzieży i dorosłych w angielskim przekładzie
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Fakultatywne przedmioty dla studiów dziennych z językoznawstwa stosowanego
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Niniejszy kurs poświęcony jest dziedzinie tłumaczenia, która staje się coraz bardziej popularna z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Kurs będzie badać historię polskiego komiksu od lat 80. XX wieku, zaś w trakcie warsztatów studenci będą tłumaczyli fragmenty wybranych komiksów. Powiązane tematy obejmować będą zagadnienia tabu, cenzury, polityki, realiów historycznych, sci-fi/fantastyki oraz pop kultury.

W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia prowadzone będą zdalnie, synchronicznie, w dniach i godzinach wskazanych dla tego kursu w planie zajęć.

* Wykorzystane będzie narzędzie Google Meet; dodatkowo Moodle i/ lub poczta elektroniczna do przesyłania materiałów. Zalecane jest aby student dysponował mikrofonem i kamerą.

Pełny opis:

Niniejszy kurs poświęcony jest dziedzinie tłumaczenia, która staje się coraz bardziej popularna z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Kurs będzie badać historię polskiego komiksu od lat 80. XX wieku, zaś w trakcie warsztatów studenci będą tłumaczyli fragmenty wybranych komiksów. Powiązane tematy obejmować będą zagadnienia tabu, cenzury, polityki, realiów historycznych, sci-fi/fantastyki oraz pop kultury. W trakcie zajęć omawiana będzie także rola tłumaczenia w łączeniu kultur, przy jednoczesnym zachowaniu różnic / cech charakterystycznych danej kultury. Jednocześnie omawiać będziemy najnowsze opracowania dotyczące tłumaczenia i graficznej strony komiksów w odniesieniu do różnego sposobu podejścia i stylów wpływających na dobór strategii tłumaczenia.Praca podczas zajęć i w domuKurs opierał będzie się na ćwiczeniach w trakcie zajęć, prezentacjach przygotowywanych przez studentów oraz przykładowych tłumaczeniach wybranych polskich komiksów wraz z komentarzem na temat zastosowanych strategii. Podłoże teoretyczne stanowią:- Obraz i słowo (Barthes)- Pojęcia egzotyzacji i udomowienia w przekładzie (Venuti)- Pojęcia ekwiwalencji formalnej i dynamicznej (Nida)- Kultura komiksów ( Pustz)

* Wykorzystane będzie narzędzie Google Meet; dodatkowo Moodle i/ lub poczta elektroniczna do przesyłania materiałów. Zalecane jest aby student dysponował mikrofonem i kamerą.

Literatura:

- Branston, G. & Stafford, R. The Media Students’ Book. Routledge, 2006.- Korzeniowska, Aniela. Explorations in Polish-English Mistranslation Problems. Warsaw., 1998.- Kuhiwczak, Piotr & Korzeniowska, Aniela. Successful Polish-English Translation: Tricks of the Trade. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warsaw, 1998.- Kuhiwczak, Piotr & Littau Karin. A Companion To Translation Studies. Multilingual Matters, 2007.- McCloud, Scott. Understanding Comics. New York: Harper Perennial, 1993.- Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies. London: Routledge, 2001.- McCloud, Scott. Understanding Comics. New York: Harper Perennial, 1993.- Newmark, Peter. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press, 1981. - Pustz, Matthew. Comic Book Culture: Fanboys and True Believers. Jackson: University Press of Mississippi, 1999.- Szylak, Jerzy. Komiks: Świat przerysowany, Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, 1999- Venuti, Lawrence, The Translator’s Invisibility. London and New York: Routledge, 1995. - Wolk, Douglas. Reading Comics: How Graphic Novels Work and What They Mean. Cambridge, MA: Da Capo, 2007.- Wright, Bradford W. Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zdobywa / poszerza wiedzę o języku angielskim, jego gramatyce, składni, fonologii, fonetyce, morfologii, pragmatyce

- Poznaje / zgłębia najważniejsze współczesne nurty i kierunki badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w ramach filologii angielskiej

Umiejętnośc

- potrafi interpretować, analizować, hierarchizować, syntetyzować treści i zjawiska w ich wymiarze językowym, kulturowym, społecznym, historycznym, gospodarczym

- potrafi zaprojektować własną ścieżkę rozwoju precyzując zainteresowania, metody i cele na bazie posiadanej wiedzy

Kompetencje społeczne

- Ma przekonanie o wadze inicjatywy indywidualnej, samodzielności, oraz dostrzega możliwości wkładu własnego w działania zespołowe

- Rozpoznaje charakter dylematów, problemów, konfliktów, i poszukuje najlepszych ich rozwiązań

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie pracy w domu (50%), prezentacji (20%), oraz na podstawie przekładu własnego wybranego komiksu wraz z komentarzem (30%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barry Keane
Prowadzący grup: Barry Keane
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.