Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-L3LOG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Obowiązkowe zajęcia dla trzeciego roku studiów pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nie ma wymogów wstępnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do logiki formalnej. Omawiane będą następujące zagadnienia: nieformalne metody oceny poprawności wnioskowań; formalne metody oceny poprawności wnioskowań; klasyczny rachunek zdań; logika zdań kategorycznych (sylogizmy); wprowadzenie do rachunku kwantyfikatorów; rozumowania indukcyjne; błędy logiczne; paradoksy.

Pełny opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do logiki formalnej i metod formalnych w filozofii. Omawiane są następujące zagadnienia: Nieformalne metody oceniania poprawności wnioskowań: zdania oraz sądy; podstawowa struktura wnioskowań; ogólna metoda analizy wnioskowań; prawdziwość, poprawność materialna i formalna; przydatność wnioskowań; omawianie przykładów wnioskowań z życia codziennego. Klasyczny rachunek zdań: poprawność formalna oraz formalna analiza wnioskowań; spójniki prawdziwościowe; pierwsze kroki w symbolizacji; tabele prawdziwościowe; porównanie spójników naturalno-językowych i spójników logicznych; tautologie, kontrtautologie i zdania logicznie przygodne; symbolizowanie całych wnioskowań, sprawdzanie poprawności formalnej; spójniki nieprawdziwościowe. Logika nazw: zdania kategoryczne (generalne, partykularne, pozytywne, negatywne), sylogizmy, ocena poprawności sylogizmów (diagramy Eulera, diagramy Venna). Rachunek predykatów: kwantyfikatory; zmienne i stałe indywiduowe; predykaty i relacje; pierwsze kroki w symbolizowaniu. Wnioskowania niededukcyjne: indukcja, uogólnienia indukcyjne; źródła błędów logicznych (uprzedzenia i stereotypy, pytania tendencyjne, heurystyki argumentacyjne); wnioskowania statystyczne; wnioskowania o przyczynach; warunki konieczne i wystarczające; wnioskowania do najlepszego wyjaśnienia; wnioskowania przez analogię. Błędy logiczne: nieostrość, paradoks kopca (łysego), argumenty z równi pochyłej; ekwiwokacja, rola definicji; argumenty ad hominem, ad ignorantiam, ad baculum, ad misericordiam, odwołania do autorytetu, „straw man”, „red herring”; kolistość rozumowania; nieuzasadnione przesłanki.

Literatura:

Fogelin, Robert; Sinnott-Armstrong, Walter, Understanding Arguments. An

Introduction to Informal Logic, Harcourt Brace College Publishers 1997.

Forbes, Graeme, Modern Logic. A Text in Elementary Symbolic Logic, Oxford

University Press, New York - Oxford 1994.

Fisher, Alec, The Logic of Real Arguments, Cambridge University Press, Cambridge

1988.

Paprzycka, Katarzyna, online lectures “Logic Workbook”

Efekty uczenia się:

Zajęcia służą wyrobieniu w uczestnikach umiejętności analizowania logicznej struktury wypowiedzi oraz oceniania pod względem poprawności logicznej zdań (w tym definicji), pytań oraz wnioskowań.

Metody i kryteria oceniania:

In order to pass, a student needs to collect at least 50% of points.

100% = 50 pts.

1) Exam (at the end of the semester) - 40 pts.

2) Surprise short tests - 10 pts.

3) Attendance is obligatory. A student can miss two classes without any consequences.

Every unjustified absence above two - penalty points (-4 pts.)

Bonus points for diligent attendance - no absences +4 pts; one absence +2 pts.

4) Active participation is not obligatory, but it will be rewarded with bonus points (up

to 5 pts.)

<50% – 2

50-58% – 3

59-67% – 3.5

68–76% – 4

77-85% – 4.5

86-95% – 5

95% – 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Ziółkowski
Prowadzący grup: Adrian Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Ziółkowski
Prowadzący grup: Adrian Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.