Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-H2SM1-Z Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje następujące grupy zagadnień:

- podstawową wiedzę z zakresu metodyki pisania pracy dyplomowej oraz

kwestii warsztatowych

- terminologia i metody nauk o polityce oraz powiązanych z nimi dyscyplin na

poziomie podstawowym oraz w stopniu pogłębionym narzędzia, metody i

techniki pozyskiwania danych, modelowania, opisu i prognozowania zjawisk

- Główne uwarunkowania historyczne, polityczne, gospodarcze i społeczne i

kulturowe systemu politycznego oraz ustroju federalnego Szwajcarii

-Szwajcaria w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym

uwzględnieniem: ewolucji znaczenia neutralności w polityce zagranicznej i

bezpieczeństwa, głównych kierunków polityki zagranicznej , organizacji służby

zagranicznej, ewolucji pozycji międzynarodowej ,aktywności na forum

organizacji międzynarodowych ,dyplomacji publicznej,

-Rola Szwajcarii w gospodarce światowej: znaczenie handlu zagranicznego dla

szwajcarskiej gospodarki, system gospodarczy Szwajcarii, banki i tajemnica

bankowa

- Szwajcaria wobec integracji gospodarczej Europy Zachodniej po II wojnie

światowej, zasady neutralności gospodarczej, członkostwo w EFTA,

Szwajcaria a Unia Europejska

Literatura:

zgodnie z profilem seminarium

Efekty uczenia się:

Absolwent potrafi przeanalizować, zrozumieć i ocenić wybrany problem przy użyciu

metody naukowej oraz samodzielnie zaproponować rozwiązanie problemu absolwent

potrafi gromadzić, analizować i dokonywać syntezy, konstruować narzędzia badawcze,

opracowywać i prezentować wyniki badań własnych z wykorzystaniem

zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,

absolwent potrafi przygotować pracę pisemną spełniającą standardy akademickie oraz

podejmującą analizę krytyczną wybranych problemów studiów europejskich,

absolwent potrafi wziąć udział w dyskusji i ją prowadzić, wykorzystując poglądy innych

osób oraz swoje własne,

absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i kierować rozwojem swoich

umiejętności i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność i ocena

przygotowanych prezentacji),Monitorowany jest postęp w przygotowaniu pracy oraz

oceniana sama praca

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Małecki
Prowadzący grup: Dariusz Krawczyk, Robert Małecki, Justyna Orzeł, Dariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej w zakresie

szeroko poję tej problematyki systemu polityczno - społecznego ,gospodarki i

aktywności międzynarodowej Konfederacji Szwajcarskiej. Student powinien opanować

metody i techniki prowadzenia badań naukowych i technik pisania tekstu naukowego

Pełny opis:

Zakres tematyczny obejmuje następujące grupy zagadnień:

- podstawową wiedzę z zakresu metodyki pisania pracy dyplomowej oraz

kwestii warsztatowych

- terminologia i metody nauk o polityce oraz powiązanych z nimi dyscyplin na

poziomie podstawowym oraz w stopniu pogłębionym narzędzia, metody i

techniki pozyskiwania danych, modelowania, opisu i prognozowania zjawisk

- Główne uwarunkowania historyczne, polityczne, gospodarcze i społeczne i

kulturowe systemu politycznego oraz ustroju federalnego Szwajcarii

-Szwajcaria w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym

uwzględnieniem: ewolucji znaczenia neutralności w polityce zagranicznej i

bezpieczeństwa, głównych kierunków polityki zagranicznej , organizacji służby

zagranicznej, ewolucji pozycji międzynarodowej ,aktywności na forum

organizacji międzynarodowych ,dyplomacji publicznej,

-Rola Szwajcarii w gospodarce światowej: znaczenie handlu zagranicznego dla

szwajcarskiej gospodarki, system gospodarczy Szwajcarii, banki i tajemnica

bankowa

- Szwajcaria wobec integracji gospodarczej Europy Zachodniej po II wojnie

światowej, zasady neutralności gospodarczej, członkostwo w EFTA,

Szwajcaria a Unia Europejska

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Małecki
Prowadzący grup: Dariusz Krawczyk, Robert Małecki, Justyna Orzeł, Jacek Wojnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.