Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzycy i muzyka popularna w krajach niemieckojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-MMP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Muzycy i muzyka popularna w krajach niemieckojęzycznych
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
informatyka
matematyka
ochrona środowiska
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student rozwija swoją wiedzę o muzyce popularnej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Prezentacja i dyskusja nt. muzyki popularnej tworzonej w Niemczech, Austrii i Szwajcarii od początku lat 70. do dziś, która odniosła sukces nie tylko w krajach niemieckojęzycznych, lecz niekiedy poza ich granicami.

Pełny opis:

Muzyka krajów tworzona w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, która odniosła sukces w tych krajach i jest obecna w mediach. Utwory prezentowane będą w porządku tematycznym. (Zob. Szczegółowy opis tematów w opisie grupy przedmiotowej) Zajęcia interaktywne dostosowane do poziomu językowego i gustu muzycznego Uczestników.

Literatura:

Jens Reisloh: Deutschsprachige Popmusik: Zwischen Morgenrot und Hundekot: Von den Anfängen um 1970 bis ins 21. Jahrhundert. Grundlagenwerk - Neues Deutsches Lied.

Friederike Wißmann: Deutsche Musik

Hollow Skai: Alles nur geträumt. Fluch und Segen der Neuen Deutschen Welle.

Efekty uczenia się:

Słuchacze poznają utwory świata muzycznego w krajach niemieckojęzycznych, sami rozwijają swobodnie swoje zainteresowania w tej dziedzinie i uaktualniają wiedzę na temat muzyki popularnej w Austrii, Niemczech i w Szwajcarii. Słuchaczki i Słuchacze pozyskują wiedzę o zjawiskach kulturowych krajów niemieckojęzycznych a także rozwijają swoje umiejętności językowe.

Metody i kryteria oceniania:

Referaty w języku polskim, aktywny udział Studentek i Studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jorroch
Prowadzący grup: Anna Jorroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
informatyka

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach będziemy prezentować i omawiać muzykę popularną, też rockową, regionalną tworzoną w Niemczech, Austrii i Szwajcarii od początku lat 70. do dziś, która odzwierciedla procesy zachodzące w społeczeństwie i cieszy się sukcesem w krajach niemieckojęzycznych oraz poza nimi.

Pełny opis:

Utwory muzyczne, których covery są ogólnie znane. Prezentacja osobistości świata muzycznego i muzyków, którzy wygrali konkursy muzyczne oraz ich utworów. Muzyka tworzona w językach obcych, muzyka tematyczna oraz muzyka ukazująca wielokulturowość społeczeństw krajów niemieckojęzycznych.

Zajęcia będą prowadzone w trybie online.

Literatura:

Jens Reisloh: Deutschsprachige Popmusik: Zwischen Morgenrot und Hundekot: Von den Anfängen um 1970 bis ins 21. Jahrhundert. Grundlagenwerk - Neues Deutsches Lied.

Friederike Wißmann: Deutsche Musik

Hollow Skai: Alles nur geträumt. Fluch und Segen der Neuen Deutschen Welle.

Uwagi:

Zajęcia interaktywne dostosowane do poziomu językowego i gustu muzycznego Uczestników mają na celu przybliżenie nieznanych w Polsce popularnych utworów muzycznych, ich autorów/artystów oraz zjawisk kulturowych w krajach niemieckojęzycznych. Prezentacja utworów, dyskusja. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego na poziomie A2-B1, aby możliwe było zrozumienie treści prezentowanych piosenek.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)