Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot wybieralny III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-PW2sz3-Z Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Przedmiot wybieralny III
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminariów wybieralnych jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z językiem niemieckim, jego nauczaniem oraz kulturą i literaturą krajów niemieckojęzycznych.

Pełny opis:

Celem seminariów wybieralnych jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z językiem niemieckim, jego nauczaniem oraz kulturą i literaturą krajów niemieckojęzycznych.

Literatura:

Literatura podana będzie przez prowadzących podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

specyfikę kultury krajów niemieckiego obszaru językowego i jej znaczenie oraz podstawy komparatystyki kulturowej;

historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy komparatystyki literackiej;

język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim;

podstawową terminologię z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki oraz procesy nauczania/uczenia się, w tym języka niemieckiego w wybranych kontekstach edukacyjnych;

powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki.

Absolwent potrafi:

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej;

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki.

Absolwent jest gotów do:

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Każdy prowadzący informuje studentów o metodach i kryteriach oceniania indywidualnie (test/projekt/esej/praca semestralna).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górajek
Prowadzący grup: Waldemar Czachur, Magdalena Daroch, Joanna Godlewicz-Adamiec, Andrzej Kopacki, Ewa Wojno-Owczarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Górajek
Prowadzący grup: Anna Damięcka-Wójcik, Magdalena Daroch, Ewa Geller, Maciej Jędrzejewski, Ewelina Michta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.