Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szwajcaria i Liechtenstein

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-SIL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Szwajcaria i Liechtenstein
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Szwajcaria i Liechtenstein


Kształcenie językowe na poziomie B2+

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Szwajcaria i Liechtenstein

Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane z Szwajcarią i Księstwem Liechtenstein.

Pełny opis:

Szwajcaria i Liechtenstein

Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane ze Szwajcarią i Księstwem Liechtenstein (historia państw, podział administracyjny, gospodarka, charakterystyka społeczeństwa, kultura, polityka itd.).

Literatura:

- Flüeler, Niklaus (u. a.): Die Schweiz vom Bau der Alpen bis zur Frage nach der Zukunft. Luzern 1975.

- Hettling, Manfred (Hrsg. u. a.): Eine kleine Geschichte der Schweiz. Frankfurt am Main 1998.

- Küng, Thomas: Gebrauchsanweisung für die Schweiz. München 2008.

- Kranz, Walter: Fürstentum Liechtenstein. Eine Dokumentation. Vaduz 1978.

- Maissen, Thomas: Geschichte der Schweiz. Baden 2010.

- Meuth, Martina/Neuner-Duttenhofer, Bernd: Schweiz, Küche, Land und Leute. München 2010.

- Neuenschwander, Eva Meret/Schneider, Jürg: Schweiz mit Liechtenstein. Bielefeld 2006.

- materiały własne, aktualne czasopisma, artykuły i gazety niemieckojęzyczne

Efekty uczenia się:

Kształcenie językowe na poziomie B2+

K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i przedstawienie referatu w trakcie zajęć (w języku polskim lub niemieckim).

Praktyki zawodowe:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrzejewski
Prowadzący grup: Maciej Jędrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrzejewski
Prowadzący grup: Maciej Jędrzejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Szwajcaria i Liechtenstein – aspekty kulturoznawcze (ONLINE)

Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane ze Szwajcarią i Księstwem Liechtenstein.

Pełny opis:

Szwajcaria i Liechtenstein – aspekty kulturoznawcze (ONLINE)

Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane ze Szwajcarią i Księstwem Liechtenstein.

Literatura:

- Flüeler, Niklaus (u. a.): Die Schweiz vom Bau der Alpen bis zur Frage nach der Zukunft. Luzern 1975.

- Hettling, Manfred (Hrsg. u. a.): Eine kleine Geschichte der Schweiz. Frankfurt am Main 1998.

- Küng, Thomas: Gebrauchsanweisung für die Schweiz. München 2008.

- Kranz, Walter: Fürstentum Liechtenstein. Eine Dokumentation. Vaduz 1978.

- Maissen, Thomas: Geschichte der Schweiz. Baden 2010.

- Meuth, Martina/Neuner-Duttenhofer, Bernd: Schweiz, Küche, Land und Leute. München 2010.

- Neuenschwander, Eva Meret/Schneider, Jürg: Schweiz mit Liechtenstein. Bielefeld 2006.

- materiały własne, aktualne czasopisma, artykuły i gazety niemieckojęzyczne

Uwagi:

ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE ONLINE

Tryb prowadzenia zajęć będzie zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)