Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Wprowadzenie do redagowania tekstów naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DX3O-PNJF-JS07 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wybrane aspekty języka specjalistycznego - Wprowadzenie do redagowania tekstów naukowych
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie do redagowania tekstów naukowych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wybrane aspekty języka specjalistycznego

60 godzin, sem. letni

Program nauczania

1. Styl naukowy a styl publicystyczny i styl potoczny lub literacki ( m.in. emocjonalność w składni i słownictwie);

2. Obraz wiedzy i nauki w publikacjach dydaktycznych, popularno-naukowych i w artykułach naukowych: realizacja językowa

- wykładniki postawy modalnej (epistemicznej) i oceniającej

- analiza krytyczna poglądów innych badaczy (aspekt polifoniczny, w tym : funkcja cytatu);

3. Artykuł naukowy jako gatunek retoryczny (części składowe artykułu);

4. Cechy wybranych gatunków dyskursu akademickiego: streszczenie i recenzja tekstu naukowego, a streszczenie i recenzja utworu fabularnego.

Pełny opis:

Wybrane aspekty języka specjalistycznego

30 godzin, sem. letni

Program nauczania

1. Styl naukowy a styl publicystyczny i styl potoczny lub literacki ( m.in. emocjonalność w składni i słownictwie);

2. Obraz wiedzy i nauki w publikacjach dydaktycznych, popularno-naukowych i w artykułach naukowych: realizacja językowa

- wykładniki postawy modalnej (epistemicznej) i oceniającej

- przedstawienia poglądów innych badaczy (aspekt polifoniczny, w tym : funkcja cytatu);

3. Artykuł naukowy jako gatunek retoryczny (części składowe artykułu): typy wstępów, pojęcie korpusu, analiza danych, dyskusja i zakończenie

4. Cechy wybranych gatunków dyskursu akademickiego: streszczenie i recenzja tekstu naukowego, a streszczenie i recenzja utworu fabularnego.

Literatura:

Bańkowska Edyta, Mikołajczuk Agnieszka (red.), Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa: Książka i Wiedza, 2003

Beacco Jean-Claude, Darot Mireille, Analyses de discours, lecture et expression, Paris: Hachette, 1984;

Duszak Anna, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa: PWN, 1998;

Gohier Christiane, La recherche théorique en sciences humaines: réflexions sur la validité d'énoncés théoriques en éducation, "Revue des sciences de l'éducation", vol. XXIV, no 2, 1998, ss. 267-284, http://id.erudit.org/iderudit/502011ar, consulté le 10 août 2010;

Raîche Gilles, Noël-Gaudreault Monique, Article de recherche théorique et article de recherche empirique : particularités, "Revue des sciences de l'éducation", vol. XXXIV, no 2, 2008, ss. 485–490, http://id.erudit.org/iderudit/019691ar, consulté le 12 août 2010;

Vigner Gérard, Perspectives, cours de perfectionnement, Paris: Hachette, 1991.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

po ukończeniu zajęć, student powinien posiadać umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, tj.

a) umieć 1) przeanalizować i 2) zredagować tekst naukowy, tj.

ad 1) umieć odnaleźć tezę autora, zastosowaną metodę badawczą i sposób przeprowadzenia wywodu naukowego;

ad 2) a) umieć postawić tezę oraz przytoczyć dowody na jej poparcie;

b) umieć posługiwać się źródłami (powoływanie się na źródła, ich cytowanie; redagowanie przypisów i bibliografii; ocena jakości źródeł, m.in. elektronicznych).

c) znać i rozumieć podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. W szczególności powinien umieć stosować w praktyce zasady rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

d) potrafić dokonać oceny elementów pracy pisemnej innych członków grupy z poszanowaniem ich uczuć.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

- obecność na zajęciach ( student ma prawo do trzech nieobecności, usprawiedliwionych, bądź nie)

- oddane wszystkie prace

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastien Ducourtioux
Prowadzący grup: Sebastien Ducourtioux
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.