Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego - Wypowiedź ustna i pisemna IIz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ2O-PNJF-WUP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Wypowiedź ustna i pisemna IIz
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: IIz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu zajęć studenci opanują wybrane kompetencje językowe na poziomie B2-B2+. Środek ciężkości jest położony na:

- rozumieniu tekstów pisanych adekwatnych do poziomu zaawansowaniu,

- konstruowaniu wypowiedzi ustnej, w tym również dbałości o jej spójność, spontaniczność oraz poprawność leksykalną i gramatyczną,

- redagowaniu prac pisemnych, w tym dbałości o ich spójność, poprawność leksykalną, gramatyczną, ortograficzną... (różne gatunki tekstowe, różnorodna tematyka).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie i pogłębienie przez studentów kompetencji językowej na poziomie B2/B2+ w zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku francuskim oraz poszerzanie znajomości słownictwa.

Kurs uzupełnia pozostałe komponenty przedmiotu PNJF dla studentów II roku studiów (gramatykę stosowaną i kompetencje zintegrowane.)

Pełny opis:

Rozumienie i produkcja następujących gatunków tekstowych:

- list - formalny i nieformalny,

- tekst formalny i nieformalny zawierający rekomendacje i instrukcje,

- recenzja,

- streszczenie (compte rendu)

Wypowiedź ustna w obrębie następujących form:

- monolog (np. "petites actualités"),

- dyskusja,

- debata.

Przykładowe bloki tematyczne:

- consommation

- sciences et technologie

- voyages

- publicité

- media

Literatura:

- Aktualna prasa francuskojezyczna

- Media (radio, tv, Internet) francuskojezyczne

- "Compréhension orale", M. Barfety, coll. Compétences, niveaux 3 et 4, Clé International

- "DALF C1 /C2" – 250 activités, R. Lescure, Cle International

- "Ecouter et comprendre, La France au quotidien", R. Roesch et R. Rolle-Harold, PUG

- "Le français par les textes 2", M. Barthe et B. Chovelon, PUG

- "Le résumé, le compte rendu, la synthèse", G. Cotentin-Rey, Cle International

- "Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse", C. Charnet, J. Robin-Nipi, Hachette

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć z pozytywnym wynikiem słuchacz będzie potrafił sformułować krótką, spójną wypowiedź w języku francuskim na podstawie dostarczonych materiałów (artykuły prasowe). Będzie też potrafił posłużyć się językiem francuskim w celu skonstruowania spójnej wypowiedzi, z zachowaniem odpowiedniej formy.

Przedmiot realizuje w różnym stopniu następujące efekty kształcenia. W ich ramach student Instytutu Romanistyki:

K_W11-ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego

K_W13-zna podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich

K_U09-posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku francuskim i polskim

K_U10-posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie B1 ESOKJ w mowie i w piśmie. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną i ustną oraz konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami komunikacji językowej

K_K02-umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania

K_K03-potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy

K_K04-potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym

K_K05-potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła pracy studenta.

Do zaliczenia semestru wymagana jest systematyczna praca własna studenta, aktywny udział w zajęciach oraz pozytywne wyniki z cząstkowych testów kontrolnych i prac przygotowywanych w domu.

Szczegóły w opisach zajęć-ćwiczeń w poszczególnych grupach . Uściślenia na pierwszych zajęciach.

Moduł zakończony jest egzaminem z wypowiedzi ustnej i z wypowiedzi pisemnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kroker, Małgorzata Molska, Helena Okęcka, Pascale Peeters, Kamil Popowicz
Prowadzący grup: Wiesław Kroker, Małgorzata Molska, Pascale Peeters
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastien Ducourtioux, Beata Kowalska, Helena Okęcka
Prowadzący grup: Sebastien Ducourtioux, Beata Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Molska, Helena Okęcka, Kamil Popowicz, Dorota Szeliga, Marta Wojakowska
Prowadzący grup: Małgorzata Molska, Kamil Popowicz, Dorota Szeliga, Marta Wojakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.